สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง
    

                ภูเขาหิมะมังกรหยก
      
                        ทะเลสาบเอ่อไห่
       
                     เมืองโบราณต้าลี่
        

                    อุทยานน้ำหยก

ทัวร์ต่างประเทศ>โปรแกรมทัวร์>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์คุนหมิงต้าลี่ลี่เจียง >>
 

ทัวร์คุนหมิง 

เดินทางเที่ยวคุนหมิง    

Download Program
จองทัวร์ที่นี่

ทัวร์คุนหมิง 

เดินทางเที่ยวคุนหมิง         

Download Program 
จองทัวร์ที่นี่

 

ทัวร์คุนหมิง  

เดินทางเที่ยวคุนหมิง     

Download Program
จองทัวร์ที่นี่

 

ทัวร์คุนหมิง    

เดินทางเที่ยวคุนหมิง         


Download Program ทัวร์ ต้าลี่ ลี่เจียง 
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์ 

ทัวร์คุนหมิง

เดินทางเที่ยวคุนหมิง           

Download Program
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์ 

ทัวร์คุนหมิง   

เดินทางเที่ยวคุนหมิง    

                      

Download Program
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์

ทัวร์คุนหมิง   

เดินทางเที่ยวคุนหมิง  

Download Program 
จองทัวร์ที่นี่

เกร็ดความรู้ในการท่องเที่ยวคุนหมิง

การท่องเที่ยวคุนหมิง

   มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "ทางใต้เมฆสี" "แหล่งเกิดเขียวชอุ่ม" ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับและอันตราย มีสิ่งมหัสจรรย์ป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อยที่ก่อขึ้นจากการผันแปรของลักษณะภูมิประเทสคาร์สท์....สิ่งเหล่านี้ ทำให้ยูนนานกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานทางทัศนียภาพธรรมชาติ คุนหมิงเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมหลักคือ ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น เรื่องการจัดระเบียบต่างๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในเมืองจึงทำได้ดี มีสถานที่สำหรับเดินเล่นพักผ่อนหย่อมใจมากมายหลายแห่ง ทั้งภายในตัวเมืองและรอบๆ ตัวเมือง และยังมีค่าครองชีพที่นับว่าถูกมากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ

ภาษาที่ใช้ในคุนหมิง
คุนหมิงมีประชากร 4 ล้านกว่าคน โดยมีประชากรประมาณ 1 ล้านคน อาศัยอยู่ในเขตตัวเมือง ประชากรส่วนใหญ่ในคุนหมิงเป็นชาวจีนฮั้น และใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งมีสำเนียงที่จัดอยู่ในกลุ่มแมนดารินใต้ แต่ภาษามาตรฐานกลางหรือภาษา Mandarin ก็เป็นภาษาที่ใช้สื่อสาร และเข้าใจกันได้ทั่วไป


ระบบเงินตรา
คุนหมิงใช้เงินสกุลเหริน หมิน ปี้ (Ren Min Bi) หรือ โดยทั่วไปเรียกว่าไขว้ หรือหยวน 1 หยวนเท่ากับ 10 เหมา หรือ 100 เฟิน อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวนเท่ากับ 5.00 บาท หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 8.2 หยวน(2548) นักท่องเที่ยวสามารถนำเงินสดสกุลใด ๆ เข้า-ออกจีนได้ ไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเงินหยวนไม่เกิน 6,000 หยวน หากพบว่ามีการนำเงินเข้า-ออกมากกว่าจำนวนที่ระบุ และมิได้แจ้งเจ้าหน้าที่ เงินส่วนเกินอาจถูกอายัดได้การโอนเงินเข้าจีน สามารถกระทำได้โดยเสรีไม่จำกัดจำนวนสำหรับการโอนเงินออกนอกจีน หากมีจำนวนสูงกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ (บุคคลธรรมดา) 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (นิติบุคคล) จะต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงิน หรือขออนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange ก่อนขณะนี้ ธนบัตรเหรินหมินปี้ปลอมระบาด กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในจีนจึงพึงระวังหากแลกเงินอย่างผิดกฎหมายตามท้องถนน


สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากเมืองคุนหมิงตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่ใกล้ทะเลสาบใหญ่เตียนฉือ ("Dian Chi" or "Dian Lake") เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของจีน ส่งผลให้มีอากาศอบอุ่นตลอดปี หน้าหนาวไม่หนาวจัด และ หน้าร้อนไม่ร้อนจัด จนได้รับฉายาว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" นอกจากนั้น คุนหมิงยังมีลักษณะอากาศที่เฉพาะแตกต่างจากเมืองอื่น เช่น ในฤดูร้อน ราวเดือนมิถุนายน - สิงหาคม มักมีฝนตกชุก ซึ่งได้รับอิทธิพลเดียวกันกับลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้แถบบ้านเรา เมื่อมีฝนตกอุณหภูมิจะลดลง ทำให้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาวได้

สถานที่ท่องเที่ยวคุนหมิง

  • อุทยานป่าหินงาม คุนหมิง

      อุทยานป่าหินงาม คุนหมิง เป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ แต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป


  • วัดหยวนทง

    วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทยที่นำมาประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618- ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบันเป็นวันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,200ปีตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ เมื่อเดินเข้าภายในวัดพระองค์แรกที่เราได้เจอคือ “พระสังฆจาย” หรือที่ชาวจีนเรียกว่าพระในอนาคต


  • เจดีย์ 3 องค์

    เจดีย์ 3 องค์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์ถังของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าลี่ แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง

ทัวร์ต่างประเทศ>ทัวรยุโรป>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์เทศกาลปีใหม่>>>       
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์เอเซีย>>
หน้าหลัก
ทัวร์ญี่ปุ่น
 
                              
ทัวร์จีน                                  
ทัวร์กุ้ยหลิน                            
ทัวร์เซี่ยงไฮ้                            
ทัวร์เวียดนาม                           
ทัวร์อินเดีย                             
ทัวร์ดูไบ                                 
ทัวร์เนปาล 
ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์เกาหลี                 
ทัวร์ไต้หวัน                   
ทัวร์คุนหมิง                 
ทัวฮ่องกง                     
ทัวร์พม่า   
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ตุรกี                       
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ทิเบต

ทัวร์เกาหลีเซี่ยงไฮ้ทัวร์เกาหลีปักกิ่ง
ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์มาเก๊าจูไห่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์ยุโรป>>
ทัวร์ออสเตรเลีย                     
ทัวร์กรีซ                               
ทัวร์สเปน-โปรตุเกส                  
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์                  
ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย                  
ทัวร์สแกนดิเนเวีย(เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน)      
ทัวร์นิวซีแลนด์  
ทัวร์โครเอเซีย 
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส     
ทัวร์เยอรมัน         
ทัวร์ฝรั่งเศส   
ทัวร์ยุโรปตะวันออก      
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์โมนาโค
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อต
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อิตาลี

ทัวร์เทศกาล>>

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ย

รับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย Admin แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 25/08/2557

Tags : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเซีย  ทัวร์ยุโรป  ยุโรปตะวันออก  โปรแกรมทัวร์  เที่ยวต่างประเทศ  สถานที่ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ  บริษัททัวร์  บริษัทท่องเที่ยว  รับจัดทัวร์สัมมนา  รับจัดนำเที่ยว

view