สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น หลากหลายเส้นทาง กับ  www.osamutravel.com ให้ท่านได้สัมผัสประเทศญี่ปุ่นหลายเมือง อาทิ โตเกียว โอซาก้านาโงย่า ฟูกูโอกะฮอกไกโด ภูเขาไฟฟูจิ โอกินาวา เกียวโต นารา และเมืองท่องเที่ยวหรือเทศกาล สำคัญใน ประเทศญี่ปุ่นดอกซากุระบาน อาหารญี่ปุ่น ไอซ์เฟสติวัล เทศกาลญี่ปุ่น กำหนดการเดินทางได้ตลอดทั้งปี เช่น ทัวร์เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ และเรารับจัดโปรแกรมการเดินทางไป ญี่ปุ่น ทุกๆเส้นทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปแบบแพคเกจทัวร์ หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปเหมา ดูงาน ไปท่องเที่ยว ที่ประเทศญี่ปุ่น ในราคาและบริการที่ท่านกำหนดได้

ทัวร์ฟุกุโอกะ ทัวร์ฮอกไกโด  ทัวร์โอกินาว่า ทัวร์โตเกียว ทัวร์ทาคายาม่า

ทัวร์โตเกียว โอซาก้า

G9.TOKYO PINKMOSS BLOSSOM 5D3N

นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

เมษายน 27 - 1พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม: 17-21,18-22,19-23  

ราคาเริ่มต้น  28,900 .-

G11.HIB PRO [OSAKA-TOKYO] 5D4N

เกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโงย่า
เมืองนาโกย่า- ทะเลสาบฮามานะ-ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-แช่น้ำแร่

มีนาคม - เมษายน 2560    39,000.-


G12.ECO TOKYO 6D3N SAKURA [โตเกียว-ฟูจิ]

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-โตเกียวชมซากุระ

มีนาคม- เมษายน 2560  45,900


G13.LOVELY DAY TOKYO SNOW & SAKURA 5D4N

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ชมซากุระ-ช้อปปิ้ง

08 –12, 15–19 มีนาคม 2560   42,900 .-

25–29  มีนาคม 2560              42,900 .-


G18.HILIGHT JAPAN [B] REROUTE FREE OSAKA 6D4N

วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-แช่น้ำแร่  ชมซากุระ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

15 – 20, 17 – 22 มีนาคม 2560             53,900.-

22–27,30 มีนาคม – 04 เมษายน 2560   55,900.-

G19 HILIGHT JAPAN-B 6D4N

โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่านาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่

14 - 19 มีนาคม 2560         55,900.-

23 - 28 - 30 มีนาคม –04 เมษายน 2560   57,900.-

G20.HILIGHT JAPAN-C 6D4N

นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-ชมซากุระ เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งโตเกียว

16 – 21 มีนาคม 2560 [Snow+ Strawberry]    57,900.-

30 มีนาคม – 04 เมษายน 2560 [Fuji 5th + Sakura]    59,900.-

ทัวร์ทาคายาม่า
G10.SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N

วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-นาโกย่า กรุ๊ปที่เดินทางวันที่ 21-31 มีนาคม [เที่ยวปราสาทโอซาก้า แทน วัดคินคะคุจิ]หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น ฟาร์มสตอเบอรี

17-21, 22-26, 24-28 ก.พ.60 // มีนาคม : 08-12 มี.ค. 60  29,900.-

01-05, 03-07, 10-14, 15-19, 17-21 มี.ค. 60  31,900.-

18-22 ,19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30 เม.ย. 60  31,900.-

G17.HILIGHT JAPAN-A PLUS TAKAYAMA 6D3N

สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุซะ-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจูกุ-แช่น้ำแร่กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ [กรุ๊ป 07-12 มี.ค.]ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 22-27 มี.ค.]เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-แช่น้ำแร่

07-12 มีนาคม 2560 [ลานสกี+ฟาร์มสตอเบอรี่]   45,900.-
22-27 มีนาคม 2560 [ภูเขาไฟฟูจิ]     49,900.-

G21.TAKAYAMA TOKYO FULLDAY 6D3N

นามบินนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าถนนสายซันมาจิซูจิ-แช่น้ำแร่ เมืองมัตสึโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5

23-28 มีนาคม, 28 มีนาคม-02 เมษายน 2560  53,900.-

G22.TAKAYAMA & KANSAI SAKURA 6D4N

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะเมืองทาคายาม่า-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
ถนนสายซันมาจิซูจิ-แช่น้ำแร่เมืองคานาซาว่า-ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น
ย่านฮิกาชิซากายะ-พิพิธภัณฑ์เอจิเซน-ตุ๊กตาไม้ไผ่-แช่น้ำแร่

25 – 30 มีนาคม 2560    54,900.-


ทัวร์ ฮอกไกโด

T1. HOKKAIDO AUTUMN 5D3N TG

 สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด ณ “หมู่บ้านไอนุ”
 พิสูจน์บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่อุดมไปด้วยแร่กำมะถัน
 เดินเล่นย่าน “Kanemori Red Brick Warehouse” ท่าเรือวิวสวย และ “Hakodate Factory” แหล่งช้อปสุดชิลล์

กำหนดการเดินทาง 19 - 23 ตุลาคม 2560 48,900.

ข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น


ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศ หมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย


าหารญี่ปุ่น
หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนั้นมีชื่อเสียงด้านการเน้นอาหารตามฤดูกาลคุณภาพของวัตถุดิบ และการจัด วาง


10 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างจากบ้านเรา ทำให้ญี่ปุ่นเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนคิดอยากจะเดินทางไปเยือน


แหล่งช็อปปิ้งญี่ปุ่น
การช็อปปิ้งเป็นความสนุกสนานในการมาเที่ยวญี่ปุ่นอย่างหนึ่ง  ไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่เช่นโตเกียวหรือโอซาก้า


สาเก ญี่ปุ่น เป็นคำเรียกของคำว่า "สุรา" ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถหมายถึงเหล้าได้หลายชนิด โดยทั่วไป สาเกจะหมายถึงเหล้าที่ทำมาจากข้าว


ผลไม้ญี่ปุ่นตามฤดูกาลเนื่องจากญี่ปุ่นมีถึง 4 ฤดู จึงทำให้พืชผลต่างๆ มีความหลากหลาย และทุกๆปีดอกไม้และผลไม้ จะออกดอกออกผล ในช่วงฤดูกาลของมัน


มารยาทในการกินและดื่ม
โดยทั่วๆไปแล้ว คนญี่ปุ่นนิมใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร ซึ่งมักจะพบเห็นกันทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นของฝากจากญี่ปุ่น
มื่อคุณเดินทางมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หรือทัวร์ญี่ปุ่นกันแล้ว แน่นอนล่ะ สิ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนั่นคือของติดไม้ติดมือ หรือที่เรียกกันว่า"ของฝากจากญี่ปุ่น" นั่นเองภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยจำนวนมากทั่วโลกมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถมบางแห่งที่สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมีมากมายหลายแห่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโตเกียว โอซาก้า ปราสาท วัดต่างๆ หรือแม้กระทั่งภูเขาไฟฟูจิ ที่ใครต่อใครก็อยากจะมาเยือนพิพิธภัณฑ์เบียร์ ซัปโปโร

โทมิตะ ฟาร์ม


โทมิตะ ฟารม

บริษัท ลิบรา คอร์ปไซเอนซ์ จำกัด

รับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย Admin แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 2/12/2559

TOHOKU-SENDAI SKI & SNOW MONSTER

วัอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร
 27 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 (วันปีใหม่)คื75,900.-

   

GREETING KYUSHU

6 Days 4 NightsSAPPORO SKI 6D 4N BY TG

 

 

 

Tags : ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ทัวร์ญี่ปุ่นบินการบินไทย

view