สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์ต่างประเทศ>โปรแกรมทัวร์>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์เวียดนาม>      
ชมความงดงามของซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว
ฮาลองเย์   รับจัดทัวร์สัมมนา ดูงาน กรุ้ปเหมา ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม  
   
                          

 รหัสทัวร์ GH01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน / 3K 

ทัวร์เวียดนาม

  •    ชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน “โดยนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ”
  •    ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก
  •    ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย
            

เดินทางเที่ยวเวียดนาม

 27-31 ก.ค.59 / 24-28 ส.ค.59 /21-25 ก.ย.59     ราคา  14,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์ GH02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง  นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน / DD

ทัวร์เวียดนาม

•    ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์”
•    เที่ยวเมือง นิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
•    เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม
 

เดินทางเที่ยวเวียดนาม

   5-8 มิ.ย.59                                      ราคา  9,900.-
  22-25 พ.ค. 59 //  29 พ.ค.-01 มิ.ย. 59
  26-29 มิ.ย. 59
  3-6,10-13,24-27 ก.ค. 59
  7-10,14-17,21-24,28-31 ส.ค. 59
  4-7,11-14,18-21,25-28 ก.ย. 59           ราคา  11,900.-
  17-20 ก.ค. 59                                  ราคา 12,900.-

  12-15 ส.ค. 59                                  ราคา  13,900.- 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

ทัวร์เวียดนาม

•    เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
•    สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่”
•    เที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมญานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก


เดินทางเที่ยวเวียดนาม

     17-20 มิ.ย 59
     7-10 ,14-17,15-18 ,21-24,22-25,28-31 ก.ค.59
     29 ก.ค-1 ส.ค59 /วันที่ 18-21,19-22,25-28,26-29 ส.ค.59
     1-4,2-5,8-11,9-12,15-18,16-19,22-25,23-26 ก.ย.59    ราคา  11,900.-
    17-20 ก.ค.59                                                           
ราคา  12,900.-


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์ GH04 เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองนิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน / QR  

ทัวร์เวียดนาม  

•    ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว“ฮาลองเบย์”
•    เที่ยวเมืองนิงห์บิงห์ สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก”
•    เคารพศพประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม


เดินทางเที่ยวเวียดนาม    

    12-15,26-29 พ.ค. 59                    ราคา 13,900.-

    2-5,9-12,16-19,23-26 มิ.ย. 59       ราคา 13,900.-
    7-10,14-17,21-24,28-31 ก.ค. 59   ราคา 13,900.-
    4-7,11-14,18-21,25-28 ส.ค. 59     ราคา 13,900.-
    1-4,8-11,15-18,22-25 ก.ย. 59       ราคา 13,900.-

    29 ก.ย.-02 ต.ค. 59                       ราคา 13,900.-


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์ GH05 เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง  เวียดนามเหนือ 6 วัน 5 คืน / VJ

ทัวร์เวียดนาม 

 •    เที่ยว มหานครโฮจิมินห์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสเก่าแก่
 •    ชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม
 •    ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน


เดินทางเที่ยวเวียดนาม

 12-17 ต.ค. 59   ราคา 19,900.-
19-24 ต.ค. 59    ราคา 20,900.-
 07-12 ธ.ค. 59   ราคา 20,900.-
                               

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์ 03 COMPLETE VIETNAM บานาฮิลล์ / DD

ทัวร์เวียดนาม

ฮาลอง...ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ถ้ำด่งเทียนคุง ฮานอย...สุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว ช้อบปิ้งถนนเก่า 36 สาย
ทะเลสาบคืนดาบ 

เดินทางเที่ยวเวียดนาม  
19-24 ตุลาคม 2559  ราคา 23,900.-
7-12 ธันวาคม 2559  ราคา 23,900.-
29 ธ.ค.59-3 ม.ค.60  ราคา 25,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์ BEST03 เวียดนาม...บูทิค / PG

ทัวร์เวียดนาม

- เที่ยวชม เมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
- ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
- ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน


เดินทางเที่ยวเวียดนาม

 13 ก.ค.59  ราคา 11,900.-
 12 ส.ค.59  ราคา 11,900.-
 17 ส.ค.59  ราคา 11,900.-
 14 ก.ย.59  ราคา 12,900.-
 23 ก.ย.59  ราคา 12,900.-
 7 ต.ค.59    ราคา 12,900.-
 19 ต.ค.59  ราคา 12,900.-
 4 พ.ย.59   ราคา 12,900.-
 9 พ.ย.59   ราคา 12,900.-
 23 พ.ย.59 ราคา 12,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์ BEST04 เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน / DD

ทัวร์เวียดนาม  

- เที่ยวชม เมืองเศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่
- ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลาง สไตน์ฝรั่งเศษ
- นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ

เดินทางเที่ยวเวียดนาม

14 ก.ค.59 ราคา11,900.-
16 ก.ค.59 ราคา12,900.-
19 ก.ค.59 ราคา11,900.-
20 ก.ค.59 ราคา11,900.-
21 ก.ค.59 ราคา11,900.-
28 ก.ค.59 ราคา11,900.-
4 ส.ค.59   ราคา11,900.-
6 ส.ค.59   ราคา11,900.-
11 ส.ค.59 ราคา12,900.-
18 ส.ค.59 ราคา11,900.-
20 ส.ค.59 ราคา11,900.-
25 ส.ค.59 ราคา11,900.-
1 ก.ย.59   ราคา11,900.-
3 ก.ย.59   ราคา11,900.-
8 ก.ย.59   ราคา11,900.-
10 ก.ย.59 ราคา11,900.-
15 ก.ย.59 ราคา11,900.-
17 ก.ย.59 ราคา11,900.-
22 ก.ย.59 ราคา11,900.-
27 ก.ย.59 ราคา11,900.-

30 ก.ย.59 ราคา12,900.-
6 ต.ค.59   ราคา12,900.-
7 ต.ค.59   ราคา12,900.-
13 ต.ค.59 ราคา12,900.-

20 ต.ค.59 ราคา12,900.-
21 ต.ค.59 ราคา13,900.-
27 ต.ค.59 ราคา12,900.-
28 ต.ค.59 ราคา12,900.-
3 พ.ย.59   ราคา12,900.-
4 พ.ย.59   ราคา12,900.-
10 พ.ย.59 ราคา12,900.-
11 พ.ย.59 ราคา12,900.-
17 พ.ย.59 ราคา12,900.-
18 พ.ย.59 ราคา12,900.-
24 พ.ย.59 ราคา12,900.-
25 พ.ย.59 ราคา12,900.-
1 ธ.ค.59   ราคา13,900.-
2 ธ.ค.59   ราคา13,900.-
8 ธ.ค.59   ราคา13,900.-
9 ธ.ค.59   ราคา13,900.-
15 ธ.ค.59 ราคา12,900.-
16 ธ.ค.59 ราคา12,900.-
22 ธ.ค.59 ราคา12,900.-
23 ธ.ค.59 ราคา12,900.-
28 ธ.ค.59 ราคา13,900.-
29 ธ.ค.59 ราคา13,900.-
30 ธ.ค.59 ราคา14,900.-
31 ธ.ค.59 ราคา14,900.-

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

 หัสทัวร์ BEST05 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน / DD

ทัวร์เวียดนาม

- เที่ยวชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต +  น้ำตกสีเงิน
- ช้อปปิ้งตลาดซาปา
- ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง
- ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ


เดินทางเที่ยวเวียดนาม

29 ก.ค. 59 ราคา 12,900.-
31 ก.ค. 59 ราคา 11,900.-
05 ส.ค. 59 ราคา 12,900.-
07 ส.ค. 59 ราคา 11,900.-
12 ส.ค. 59 ราคา 13,900.-
14 ส.ค. 59 ราคา 11,900.-
19 ส.ค. 59 ราคา 12,900.-
21 ส.ค. 59 ราคา 11,900.-
26 ส.ค. 59 ราคา 12,900.-
28 ส.ค. 59 ราคา 11,900.-
02 ก.ย. 59 ราคา 12,900.-
04 ก.ย. 59 ราคา 11,900.-
09 ก.ย. 59 ราคา 12,900.-
11 ก.ย. 59 ราคา 11,900.-
16 ก.ย. 59 ราคา 12,900.-
18 ก.ย. 59 ราคา 11,900.-
23 ก.ย. 59 ราคา 12,900.-
25 ก.ย. 59 ราคา 11,900.-

                         

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

  

ทัวร์เวียดนาม

เดินทางเที่ยวเวียดนาม


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

ทัวร์เวียดนาม

เดินทางเที่ยวเวียดนาม


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

 
ทัวร์เวียดนาม

เดินทางเที่ยวเวียดนาม


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี้
จองทัวร์ที่นี่

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ทัวร์เวียดนาม ดาลัท ทัวร์เวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามใต้ ทัวร์เวียดนามเว้ดานัง ทัวร์เวียดนามฮานอย ซาปา ทัวร์เวียดนาม
กร็ดความรู้ในการท่องเที่ยวเวียดนาม

เวียดนาม

เวียดนาม (Vietnam) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) เวียดนามเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก ที่มาของชื่อประเทศเวียดนาม คำว่า "เวียด" เป็นมาจากภาษาจีน แปลว่า ไกลออกไกล หรือ เดินทางผ่านไป คำว่าเวียดหมายถึงประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากจีนและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ส่วน "นาม" แปลว่า ทิศใต้ ดังนั้นชื่อเวียดนามชื่อว่าดินแดนทางตอนใต้ของชาวเวียด หรือ ดินแดนที่ชาวเวียดนามอาศัยอยู่

 สภาพภูมิอากาศ
  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของเวียดนามเปิดโล่งรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศเวียดนามมีโอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน เวียดนามจึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง (ฝนตกตลอดปี)
  เวลา

   เวลาประเทศเวียดนามเท่ากับเวลาประเทศไทย ลาว กัมพูชา มีเวลาเร็วกว่าเวลามาตราฐานที่กรีนนิช 7 ชั่วโมง  ดวงอาทิตย์ตกเร็วในฤดูหนาวราว 17.30 น. และ ตกช้าในฤดูร้อนราว 19.30-20.00 น.

 ภาษา
  โดยทั่วไปแล้ว ชาวเวียดนามใช้ภาษาเวียดนามกันใน ชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ จีน ในการติดต่อสื่อสาร
 เงินตรา

   ด่อง (อังกฤษ:Dong, ตัวย่อ : VND) คือหน่วยเงินของเวียดนามที่ใช้ในประเทศเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 400-500 ด่องต่อบาท หรือ ประมาณ 16,000 ด่องต่อดอลลาร์สหรัฐ

รูปแบบที่ใช้ มีทั้งเหรียญและ ธนนบัตร ของเวียดนามโดยมีราคาดังนี้

  • เหรียญ มีราคา 200 ด่อง 500 ด่อง 1,000 ด่อง 2,000 ด่อง และ 5,000 ด่อง
  • ธนบัตร มีราคา 1,000 ด่อง 2,000 ด่อง 5,000 ด่อง 10,000 ด่อง 20,000 ด่อง 50,000 ด่อง 100,000 ด่อง 200,000 ด่อง และ 500,000 ด่อง
สถานที่ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม
  •   อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)

          อ่าวฮาลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์ เพราะมีความหลากหลายทางชีวภาพ จนยูเนสโกต้องยกย่องให้เป็นมรดกโลก อ่าวนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม และอยู่ไม่ห่างจากเขตแดนของประเทศจีนมากนัก จุดเด่นของอ่าวนี้ คือ มีเกาะหินปูนโผล่ขึ้นกระจาย ๆ ทั่วอ่าว ครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,500 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ ยังได้รับคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยวว่ามีบรรยากาศที่สวยงามเกินจริง เสมือนฉากในตอนจบของภาพยนตร์ซึ่งมีแสง สี ที่ลงตัวสุด ๆ


  • เมืองเก่าฮอยอัน (Hoi An Old Town)

      เมืองเก่าฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ ชาวบ้านยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อีกทั้งภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มีอาคารต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมทั้งตะวันตกและตะวันออก เช่น บ้าน โคมไฟโบราณแบบจีน สะพานข้ามคลองที่มีการดีไซน์แบบประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึงไม่แปลกที่เมืองฮอยเก่าอันจะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก


  • สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh's Mausoleum)

      สุสานโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh's Mausoleum)สุสานบรรจุศพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฮานอย ภายในอนุสาวรีย์มีโลงแก้วบรรจุร่างของ โฮจิมินห์ หรืออดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม แต่คนเวียดนามมักเรียกกันว่า "ลุงโฮ"


  • อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels)

      อุโมงค์กู๋จี (Cu Chi Tunnels)  อุโมงค์แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม ใช้เป็นที่หลบภัยจากระเบิด ที่สำหรับประชุมของกองกำลังเวียดกงในสมัยที่รบกับสหรัฐอเมริกา อุโมงค์ถูกสร้างขึ้นให้มีหลายชั้นและแต่ละชั้นจะมีระบบกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความอยู่รอดของทหาร ภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วยโรงพยาบาล ห้องประชุม และห้องพัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะได้รับชมหนังสั้นที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเวียดนามก่อน เพื่อจะได้เข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้น นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม

วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าประเทศเวียดนาม
ผู้ที่ถือสํญชาติต่อไปนี้สามารถเข้าประเทศเวียดนามได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศไทย, ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ พำนักได้ 30 วัน     ประเทศฟิลิปปินส์ พำนักได้ 21 วัน
ประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี, ฟินแลนด์, เดนมาร์กและสวีเดน พำนักได้ 15 วัน
Visa Tourist
1. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป
2. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
4. Workpermit ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ใช้เวลาทำการ 4 วัน
6. อายุ VISA 1 เดือนนับจากวันที่ขอเข้าประเทศ

*** หากยื่นคำร้องแบบด่วน 2 วันทำการ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 700 บาท

Update 3 November 2014
ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต
2,900.00 บาท / คน

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
1,000.00 บาท / คน


หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่แจ้งเป็นแบบ Single Entry ถ้าเป็น Multiple Entries 1 month = 1,600 บาท 6 month = 2,800 บาท 1 year = 4,000

ทัวร์ต่างประเทศ>ทัวรยุโรป>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์เทศกาลปีใหม่>>>       
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์เอเซีย>>
ทัวร์ญี่ปุ่น                               
ทัวร์จีน                                  
ทัวร์กุ้ยหลิน                            
ทัวร์เซี่ยงไฮ้                            
ทัวร์เวียดนาม                           
ทัวร์อินเดีย                             
ทัวร์ดูไบ                                 
ทัวร์เนปาล 

ทัวร์เกาหลี                 
ทัวร์ไต้หวัน                   
ทัวร์คุนหมิง                 
ทัวฮ่องกง                     
ทัวร์พม่า   
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ตุรกี                       
ทัวร์อียิปต์

ทัวร์เกาหลีเซี่ยงไฮ้ทัวร์เกาหลีปักกิ่ง
ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์มาเก๊าจูไห่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์จอร์แดน
  
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์ยุโรป>>
ทัวร์ออสเตรเลีย                     
ทัวร์กรีซ                               
ทัวร์สเปน-โปรตุเกส                  
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์                  
ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย                  
ทัวร์สแกนดิเนเวีย(เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน)      
ทัวร์นิวซีแลนด์  
ทัวร์โครเอเซีย 
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส     
ทัวร์เยอรมัน         
ทัวร์ฝรั่งเศส   
ทัวร์ยุโรปตะวันออก      
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์โมนาโค
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อต
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อิตาลี

ทัวร์เทศกาลปีใหม่>>

ทัวร์ยุโรปปีใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลีปีใหม่ ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ย ปีใหม่

รับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย Admin แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 16/12/2557

 

 

 

 

 

*NEW ROMANTIC VIETNAM*

 

ภาพรวมกระเป๋าของแถม-และ-หมวก

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่  ดาลัด 4วัน,VN 4.1*

 

ไปทั้งทีเที่ยวให้คุ้ม เที่ยวกับเรา...เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์  

ช้อบปิ้งตลาดเบนถัน ท่องดินแดนทะเลทรายแห่งตะวันออกมุยเน่

 รวมค่ารถจีฟขึ้นทะเลทรายขาวนั่งเคเบิลคาร์ชมเมืองดาลัท

โรแมนติกซิตี้ดอกไม้เมืองหนาว Dreaming Hill ภูเขาแห่งความฝัน  

ชมพระราขวังเบ๋าได๋ Dreaming Hill  แหวกแนวนั่งรถรางชมน้ำตกดาตัลลา..

พิเศษกว่าใคร!! พัก 4 ดาวที่ดาลัด และ มุยเน่

บินภายในประเทศ 1 เที่ยว...ประหยัดเวลาในการเดินทาง

(4วัน/3คืน)โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)

 

อัตราค่าบริการ ( อัตราค่าบริการนี้สำหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์//กรุ๊ปเดินทาง 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ )

กำหนดเดินทาง

บิน

ผู้ใหญ่

ท่านละ

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

ที่นั่ง

อายุต่ำกว่า 12 ปี

อายุต่ำกว่า 12 ปี

เพิ่ม

วันอาสาฬหบูชา 30 ก.ค.-2 ส.ค.58

VN

17,999.-

16,999.-

15,999.-

3,500.-

20

วันแม่ 12-15 ส.ค. 58

VN

17,999.-

16,999.-

15,999.-

3,500.-

20

27-29 สิงหาคม 2558

VN

17,999.-

16,999.-

15,999.-

3,500.-

20

17-20 กันยายน 2558

VN

17,999.-

16,999.-

15,999.-

3,500.-

20

 

หมายเหตุ  (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

วันแรกของการเดินทาง              กรุงเทพฯ โฮจิมินห์- -ฟานเทียด

09.30 น.            ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์  เคาเตอร์ L ประตุ 5-6  พบเจ้าหน้าที่ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

11.20 น.            เหิรฟ้าสู่ มหานครโฮจิมินห์  โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบิน VN600  

12.50 น.            เดินทางถึง สนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่  จังหวัดฟานเทียด (Phan Thiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม  ชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน  เป็นวิถิชีวิตที่เรียบง่าย  สิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสคือ การจราจรที่คับคั่งเต็มไปด้วยจักรยานยนต์ ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ที่มีมาที่สุดในโลก  ประมาณ 7 ล้านคัน สิ่งแรกที่จะติดตราตรึงใจและคงอยู่ในโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ"  หลังจากนั้นเมื่อเดินทางถึงจังหวัดฟานเทียด  หรือเรียกอีก ชื่อว่ามุยเน่   บรรยากาศคล้าย ๆ เกาะช้างในเมืองไทย 

เย็น                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารä(1) // หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก  PARK DIAMOND HOTEL «««« หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สองของการเดินทาง        ฟานเทียด ทะเลทรายมุยเน่ – Fairly Steam -ดาลัด

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ä(2)

นำท่านชม  Fairly Stream  คล้าย ๆ แกรนด์แคนยอน   ซึ่งเป็นธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงามชายหาดที่เงียบสงบ  ท่านจะตื่นตาตื่นใจด้วยความสวยงามกับแหล่งน้ำสีแดง ความยาว 2 กม. นำท่าน เดินผ่านธารน้ำ  จากนั้นนำท่านไปทะเลทราย มุ่ยเน่ ( Red and White sand dunces ) ภูเขาทรายสีเหลืองทองอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความสวยงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทรายชมวิวทิวทัศน์   ท่ามกลางทะเลทรายขาว ท่านสามารถมองเห็นบึงบัวอันสวยงามเต็มไปด้วยดอกบัวสีแดง  และท่านสามารถเล่นสไลด์เดอร์บนสันทราย  พิเศษ!! รวมค่านั่งรถจิ๊บขึ้นไปดูบนยอดภูเขาทะเลทราย 6 ท่าน/1 คัน ไม่เสียเวลาเดิน  )

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง                 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ä(3)

คณะออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ  4 ชม.ครึ่ง)  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ  ซึ่งท่านจะเห็น  ไร่แก้วมังกร  ไร่กาแฟ  ซึ่งเส้นทางที่นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย  เมื่อเดินทางถึง ดาลัท  ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง ปารีสตะวันออกเมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก  ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น   เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศสเป็น 100 ปีแล้ว ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่  ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์สน  เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด  เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะสำหรับคู่รัก หรือท่านที่ต้องการไปพักในเมืองที่สงบ บรรยากาศดีๆ  เมืองดาลัท อากาศจะหนาวตลอดทั้งปี  โดยเฉพาะ ช่วงเดือน ตุลาคม มีนาคม และจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้  ทุกๆเดือน ธันวาคมของทุกปี  บางเดือน ท่านจะเห็นดอก ซากุระ ที่เมืองดาลัท

เย็น                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารä(4) // หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัด ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้, เสื้อกันหนาว,ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง, ผักนานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นต้น หลังจากนั้น เช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก  LASAPINETTE HOTEL«««« หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง    ดาลัดเต็มวัน

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ä(5)
ชม วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋
  ภายใน  จะประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์พระมเหสีหลายองค์  พระโอรส พระธิดา   ห้องทำงาน  และห้องนั่งเล่น  ภายในสามารถถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นท่านที่สนใจ ถ่ายรูป โดยใส่ชุดเป็นกษัตริย์และพระมเหสี ( ค่าถ่ายรูปใบละ  20,000-30,000 ด่อง ) จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟดาลัด (Old railway Station) ถือเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน สถานีถูกสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกันมีสามหลังคามุก สถานีได้รับการยอมรับว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอันเก่าแก่ จากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรปเสียส่วนใหญ่..... รับรองว่าทุกท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยทีเดียว

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ä(6)

พิเศษ!! สถานที่เที่ยวใหม่ Dreaming Hill ภายในสวนแห่งนี้จะมีต้นไม้คู่รัก ท่านสามารถ ผูกริบบิ้นคู่รัก ตามความเชื่อได้และนอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้อีกด้วย เช่นดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์ เป็นต้น และท่านยังสามารถถ่ายรูปคู่กับบ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 300 ปี

 

 

 

 

 

นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท  จากมุมสูง.....สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบ เตวียนลาม ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทิวสนและพรรณไม้เรียงรายบนเนินเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศอันแสนโรแมนติค  หลังจากนั้น นำท่าน นมัสการพระพุทธรูปที่ วัดตรัคลาม (Truc Lam Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา  ท่านสามารถมองเห็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ เรียกว่า ทะเลสาบพาราไดซ์   อิสระถ่ายภาพความประทับใจ  เมื่ออิ่มตา อิ่มใจ สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว  แล้วนำท่านเดินทางไปชม  น้ำตก   Datalla Water Fall   น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท  โดยท่านจะได้สนุกกับการ  นั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านชม เจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายในประกอบไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบนภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

เย็น                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารä(7) //ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินดาลัด

19.30 น.            เหิรฟ้าสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่  VN1383

20.15 น.            เดินทางถึงเมืองโฮจิมินห์ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก  THIEN THUNG HOTEL««« หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง               โฮจิมินห์- ตลาดเบนถัน กรุงเทพ ฯ

เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  ä(8)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์สงคราม และอาวุธปืน ระเบิด และเครื่องบินรบ ฯลฯ ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในสมัยสงครามเวียดนามมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่เกี่ยวกับการปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามหลายอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนเฮา (Thien-Hau Temple) วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน

เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ä(9)

                        นำท่านชม  โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์  หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา จากนั้นช้อบปิ้ง ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด

17.00 .            เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN603

18.30 .            ถึง สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดภิาพ และประทับใจ  ***  สิ้นสุดการเดินทาง  ***

****************************************

โปรแกรมและรายละเอียดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการ์ณล่วงหน้า

โดยทางบริษัทจะยึดถือสภาพการณ์ ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )

·        ค่าตั๋วโดยสาร VN ไป -กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )

·        ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ดาลัท-โฮจิมินห์

·        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

·        ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ

·        ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม

·        ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ

·        ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 

·        ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม ) 

·        ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ

·        ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน สำหรับสายการบินไทย

·        ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน สำหรับสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ

·        ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ  วันละ 100 บาท รวมเป็น 400 บาท/ทริป

·        ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศเวียตนาม

เตรียมเพียง หนังสือเดินทาง (เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) เท่านั้น ไม่ใช้รูปถ่าย

**สถานทูตเวียดนามไม่รับยื่นวีซ่าให้กับพาสปอร์ตต่างด้าวในทุกกรณี**

โปรดตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านว่าจะต้องมีอายุเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)

 

เงื่อนไขการจองและการสำรองที่นั่ง

·        จองและชำระ มัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นับแต่วันจอง พร้อมแจ้งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตั๋วโดยสาร หากเกินกำหนดภายใน 2 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ

·        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจองและออกตั๋วภายในประเทศเวียดนาม เส้นทางดาลัด-โฮจิมินห์ ทันทีหลังจากที่ท่านชำระมัดจำมาแล้ว

·        ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ไม่นับรวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงินมัดจำ)

·        กรณีที่ มีการยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหลังจากการจองและชำระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

·        คณะผู้เดินทาง  15 ออกเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท

เงื่อนไขการเดินทาง

-      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

-      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท

-      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-      คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ

Tags : ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนามพันทิพ ทัวร์เวียดนามราคาถูก โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

view