สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

ทัวร์ต่างประเทศ>โปรแกรมทัวร์>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์พม่า  แพคเกจทัวร์พม่า  เที่ยวพม่า 
   รหัสทัวร์ BEST MMR001 DD  พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม  3วัน 2 คืน 

ทัวร์พม่า

  •    กราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  •    สักการะ วัดพระมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
 
  •    สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)

  •    ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดสก้อต 

  •    ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

เดินทางเที่ยวพม่า  

ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999 บาท เท่านั้น
เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 2560

 Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์ BEST MMR002 SL ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน  4 วัน 3 คืน / DD

เดินทางเที่ยวพม่า  

•    กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

•    ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ 

•    สักการะพระธาตุอินแขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 

เดินทางเที่ยวพม่า 

เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม เป็นต้นไป

ในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 13,900 บาท

Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์ BEST MMR04 พม่า  - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - อินแขวน - สิเรียม  3 วัน

เดินทางเที่ยวพม่า พักโนโวเทล 5 ดาว 

•    นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•    สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
•    สักการะพระธาตุอินแขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน


เดินทางเที่ยวพม่า                                

วันเดินทาง ก.ค. 60 เป็นต้นไป

ในราคาแสนพิเศษเริ่มต้นเพียง 12,900 บาท


Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์ BEST MMR04 DD ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน / PG

ทัวร์พม่า

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
•    นมัสการเจดีย์ชเวดากอง  (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•    สักการะพระธาติอินแขวน (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
•    สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์  (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 


เดินทางเที่ยวพม่า

จองวันนี้ ในราคาแสนพิเศษ

เริ่มต้นเพียง 11,900 บาท เท่านั้น

Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์ BEST MMR012 พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน  / PG

ทัวร์พม่า  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

- ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา 

เดินทางเที่ยวพม่า    

ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 10,900 บาท   

Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์ BEST MMR051 FD พม่า - พุกาม - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - มิงกุน  

ทัวร์พม่า

สัมผัสมนต์เสนห์เมืองพุกาม ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี

- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมพระราชวังไม้สักขเวนานจอง

- ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์


เดินทางเที่ยวพม่า

ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 14,900 บาทเท่านั้น

Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์ PK_MMR01 ไหว้พระ 5 วัดดัง พม่า - ย่างกุ้ง 

ทัวร์พม่า  ไหว้พระ 5 วัดดัง 

- เจดีย์ชเวดากอง

- พระนอนตาหวาน 

- เทพทันใจ 

- วัดหงาทัตยี 

- พระหินอ่อน

- ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต 

เดินทางเที่ยวพม่า

ราคาสุดคุ้ม 6,999 บาท

ออกเดินทางทุกวัน ไม่ต้องรอกรุ๊ป เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม เป็นต้นไป

Download Program ทัวร์พม่า

จองทัวร์ที่นี

  รหัสทัวร์
ทัวร์พม่า

เดินทางเที่ยวพม่า


Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์
ทัวร์พม่า

เดินทางเที่ยวพม่า


Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์
ทัวร์พม่า

เดินทางเที่ยวพม่า


Download Program ทัวร์พม่า
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์B01 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 4 วัน บิน PG


เกร็ดความรู้ในการท่องเที่ยวพม่า

      เมืองหลวงปัจจุบันของพม่าคือ เมืองเนปิดอว์   ( Naypydaw ) ชื่อเดิมว่า เปียงมนา ( Pyin-mana ) สำหรับคำว่า เนปิดอว์ หมายถึง เมืองใหญ่ พม่าได้สร้างเมืองเนปิดอว์เป็นเมืองหลวงเพราะเป็นจุดเชื่อมเส้นทางระหว่างเมืองย่างกุ้งกับเมืองมัณฑะเลย์ และตั้งอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งทางทิศเหนือประมาณ 360 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองและศูนย์ราชการ ซึ่งมีธรรมเนียบรัฐบาลที่มีความสวยงามใหญ่โตอลังการที่ที่สุดแห่งหนึ่ง
     เชื้อชาติและภาษาอันหลากหลายของพม่า ปัจจุบันพม่ามีประชากรประมาณ 5504 ล่านคน ประกอบด้วยผู้คนกว่า 135 เชื้อชาติ แบ่งเป็น 8 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ พม่า 68% ไทใหญ่ 8% กระเหรี่ยง 7% ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%  และชนกลุ่มน้อย 6 กลุ่ม ได้แก่ ชาวกะหยิ่น (กะเหรียง) ชาวกะฉิ่น ชาวยะไข่ ชาวชิน และชาวมอญ โดยมีภาษาถิ่นมากถึง 242 ภาษา  มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติประมาณ 90% ศาสนาคริสต์ 5% และศาสนาอิสลาม 3.8%

  • วัฒนธรรมและประชากรประเทศพม่า               

         พม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก


  •  สภาพภูมิอากาศประเทศพม่า            

      ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21-28 องศาเซลเซียส


  •  ภาษาพม่า             

     นอกจากภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาราชการแล้ว พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา โดยแบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ได้แก่ ภาษามอญ ภาษาปะหล่อง ภาษาปะลัง (ปลัง) ภาษาปะรวก และภาษาว้า


  • สกุลเงินพม่า         

    พม่ามีสกุลเงินอย่างเป็นทางการคือ เงินจ๊าด แต่บางครั้งมีการใช้เงิน FEC (Foreign Exchange Certificate) ที่เรียกกันว่า เงินผูกขาดหรือเงินนักท่องเที่ยว มีค่าเทียบเท่ากับดอลล่าร์สหรัฐ 1 ดอลล่าร์สหรัฐสามารถแลกได้ประมาณ 6 จ๊าด

สถานที่ท่องเที่ยวพม่า

                                                 สถานที่และกิจกรรมไฮไลต์เมืองย่างกุ้ง
เจดีย์ชเวดากอง
    ชเวดา คือ ชื่อแรกที่ทุกคนต้องนึกถึง ชเวดากองเป็นเจดีย์โบราณใจกลางเมืองย่างกุ้ง เป็นสถานที่ที่สำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพม่าที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดของย่างกุ้งก็ว่าได้ ดังนั้น ทุกคนที่มาสักการะสถานที่แห่งนี้ จะต้องถอดรองเท้าขึ้นไปกราบไหว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อเจดีย์แห่งนี้
หากเดินทางมาย่างกุ้งเป็นครั้งแรก แนะนำว่า ให้มาที่นี่เป็นที่แรก เจดีย์เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เช้าตรู่ ส่วนมากคนจะมาสักการะบูชากันตั้งแต่ก่อนรุ่งสางเสียอีก เจดีย์ประดับด้วยทองคำแผ่นกว่า 8,688 แผ่น และตกแต่งด้วยอัญมณีมีค่ามากมายหลายชนิด อันได้แก่ เพชร 5,448 เม็ดและทับทิม 2,317 เม็ด ยอดมงกุฏมีเพชรน้ำหนักถึง 76 กะรัตติดอยู่ รวมแล้วทั้งเจดีย์น่าจะมีหินอัญมณีมีค่าอยู่เกือบๆ 80,000 ก้อน และระฆังทองอยู่อีกถึง 3,154 ใบด้วยกันเลยทีเดียว หากต้องการหามุมถ่ายรูปดีๆ แนะนำให้เปิดโหมดพาโนรามา และรอตอนแสงอาทิตย์ยามสายสาดมายังตัวเจดีย์ คุณจะได้รูปที่สวยงามที่สุดของชเวดากองกลับบ้าน

ทะเลสาบกันดอว์จี
     ในสมัยก่อน ทะเลสาบกันดอว์จี ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวย่างกุ้ง ในครั้งยังเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ทะเลสาบมีความลึกประมาณ 40 นิ้ว กว้างประมาณ 8 กิโลเมตร กันดอว์จี ถือเป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องจากมีพื้นที่เขียวขจีโดยรอบ และใก้ลๆกันเป็นวนอุทยานกันดอว์จีและสวนสัตว์ประจำเมืองย่างกุ้ง

ตลาดสกอตต์ หรือ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
    ตลาดสก๊อต (Scott Market)  มีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า  ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San Market) เปรียบเสมือนจตุจักร/ลุมพินีไนท์บาซาร์ของพม่าก็ว่าได้เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในพม่า เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิดที่คุณต้องการ เรียกว่า มาที่เดียวไม่ต้องไปหาหลายที่ ไม่วาจะเป็น เครื่องเงิน, อัญมณี , ไม้แกะ, ไม้หอมไม้จันทน์, โคมไฟแก้ว ตลอดจน ภาพวาดสีน้ำมันรูปทิวทัศน์ของพม่า ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของพม่าอย่าง โสร่ง โลงจี เสื้อเชิ้ต ทผ้าซิ่น ทะนะคา สินค้าพื้นเมืองต่างๆและของฝากของที่ระลึกของพม่าให้เลือกมากมาย

พระเจดีย์สุเล
    อีกหนึ่งสถานที่สำคัญ ที่เป็นศูนย์กลางทางจิตใจอีกแห่งของชาวพุทธพม่า พระเจดีย์สุเลอยู่ในใจกลางเมืองของย่างกุ้งเช่นกัน มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ตัวเจดีย์เป็นทรงแปดเหลี่ยม สีทองอร่าม ซึ่งชาวพม่าเชื่อกันว่าที่นี่เป็นที่เก็บพระเกศา(เส้นผม)ของพระพุทธเจ้าเอาไว้
    ในสมัยที่พม่ายังตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ อังกฤษใช้พระเจดีย์นี้เป็นจุกิโลเมตรที่ศูนย์ เพื่อตีถนนสายใหม่ๆในเมืองย่างกุ้ง ดังนั้น ไม่น่าแปลกใจ ที่ทั้งชาวอังกฤษและชาวพม่า ต่างก็ยกให้ที่นี่เป็น หัวใจของเมืองย่างกุ้งอีกแห่งหนึ่งด้วย หากคุณต้องการรูปถ่ายสวยๆ จากย่างกุ้ง พระเจดีย์นี้จะไม่ทำให้ผิดหวัง มาตอนกลางคืนจะยิ่งสวยงามมาก เพราะว่าจะได้แสงสะท้อนอร่ามจากตัวพระเจดีย์บนพื้นหลังของดวงดาวที่กรุงย่างกุ้งกลับบ้าน


สถานที่และกิจกรรมไฮไลต์เมืองสิเรียม

เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

   เจดีย์เยเลพญา หรือเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กกลางแม่น้ำกว้างใหญ่ พระเจ้าซียาสนะทรงสร้างเจดีย์เยเลพญาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป โดยตั้งจิตอธิฐาน 3 ประการ คือ แม้ฝนจะตกหนักน้ำก็ไม่ท่วม แม้เกาะจะเล็กก็ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ แม้จะอธิฐานสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ผู้ที่มาสักการะสามารถอธิฐานได้ 3 ข้อ เจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องไหว้พระขอพรทำธุรกิจทางการค้า โดยสักการะพระสีวลี พระอุปคุต และเทพทันใจ บริเวณซุ้มประตูมียักเขียว 2 ตน เชื่อกันว่าถ้าลูบหลังยักษ์แล้ว มาลูบบริเวณร่างกายที่มีอาการปวดเมื่อยจะหายไป

สถานที่และกิจกรรมไฮไลต์เมืองพะโค

พระธาตุชเวมอดอว์

   หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตาตำนานเล่าว่าพระธาตุมุเตาได้รับเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2473 เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้องค์ระฆัง และเครื่องบนยอดเจดีย์หักตกลงมาทั้งหมด ส่วนพระเจดีย์องค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นการบูรณะใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2497 มีความสูงถึง 125เมตร

วัดไจ๊ก์คัดไว
   วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเข้ามาทำบุญตักบาตร โดยวัดนี้จะมีวิธีการตักบาตรที่ต่างจากวัดในบ้านเรา สำหรับให้พุทธศาสนิกชนรวมกันตักบาตรถวายพระสงฆ์ และสามเณรจำนวนกว่า 1,200 รูป เดินเรียงแถวรับบิณฑบาตรดูแล้วเป็นภาพที่แปลกตามาก ก่อนที่จะเดินเข้าสู่โรงอาหารแล้วจึงฉันเพลพร้อมกัน โดยมีกับข้าวอีกสองถึงสามอย่าง

วัดพระนอนชเวตาเหลียว
    พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนองค์นี้มีลักษณะการนอนแบบ สีหไสยาสน์ คือนอนตะแคงขวา มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า พระพุทธไสยาสน์แห่งพะโคองค์นี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1537 ตามบัญชาของพระเจ้ามินกะดีป่า เนิ่นนานก่อนที่พม่าจะมามีอำนาจเหนือชนชาวมอญ
วัดพระธาตุไจ่ปุ๊น

เจดีย์ไจ่ปุ๊น

    เป็นเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 500 ปี สร้างขึ้นโดยพระเจ้าธรรมเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2019 จุดเด่นของพระเจดีย์ คือ สร้างเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสูงกว่า 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ด้านของพระเจดีย์ โดยหันพระพักตร์ออกหาทิศทั้งสี่แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม กับพระอดีตพุทธเจ้าอีกสามองค์ ได้แก่ พระโกนาคมน์ พระกกุสันธะ และพระกัสสปะ


พระราชวัง พระเจ้าบุเรงนอง
    ช่วงปลายสมัยหงสาวดีถูกโจมตีอยู่หลายครั้ง สุดท้ายถูกตีแตกโดยกองทัพพวกยะไข่ พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองถูกไฟเผาจนเหลือแต่ตอของเสาไม้ หลังนายพลเนวินสละอำนาจ รัฐบาลก็ได้สร้างพระราชวังพระเจ้าบุเรงนองขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่ความงดงามก็หาสู้พระราชวังเดิมไม่ได้ คงเป็นเพราะความประณีตของช่างสมัยปัจจุบันอาจสู้ฝีมือช่างสมัยเก่าไม่ได้สถานที่และกิจกรรมไฮไลต์เมืองไจก์โถรัฐมอญ

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
      พระธาตุไจก์ถิโย 1 ใน 5 มหาบูชาของพม่า คนไทยรู้จักกันในชื่อ พระธาตุอินทร์แขวน ชาวมอญและพม่า เรียกว่า ไจก์ทิโย คำว่า ไจก์ ในภาษาพม่าหายถึง เจดีย์ ส่วนคำว่า ทิโย หมายถึง ฉัตร ในภาษามอญคำว่า ไจก์ทิโย หมายถึง หินรูปหัวฤาษี  ในตำนานกล่าวถึงพระอินทร์ได้นำหินขนาดใหญ่แขวนไว้บนยอดเขาริมผา เพื่อบรรจุพระเกศธาตุ
ความน่าอัศจรรย์แห่งพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ คือ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงได้อย่างหมิ่นเหม่มาเป็นระยะเวลากว่า 2,000 ปี โดยรักษาสมดุลของน้ำหนักที่กดทับ และแรงดึงดูดของโลกได้เป็นอย่างดี ในอดีตมีผู้สอดธนบัตรไว้ใต้ฐานพระธาตุ เมื่อออกแรงผลักก็จะพบว่าพระธาตุขยับได้ แต่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นแล้ว ขอยกให้เป็นพระธาตุที่มีความอัศจรรย์โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่ง
    สักการะพระธาตุอินทร์แขวน  ชาวพม่ามีความเชื่อกันว่าในช่วงชีวิตต้องมาสักการะพระธาตุอินทร์แขวน 3 ครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในทุกด้าน สำหรับคนไทยสักการะ 3 ครั้งในคราวเดียวกัน ประกอบด้วย ครั้งแรกเมื่อขึ้นไปถึงพระธาตุก็สักการะพระธาตุอินทร์แขวนรอบแรก สักการะครั้งที่สอง ในช่วงค่ำ และในรุ่งเช้าของวันถัดมาก่อนลงจากเขาสักการะครั้งที่สาม ขั้นตอนการสักการพระธาตุอินทร์แขวน ประกอบด้วย
- รับเครื่องสักการะ และบทสวดบริเวณวิหารใกล้พระธาตุอินทร์แขวน
- สรงน้ำบริเวณองค์พระ และสัตว์ สัญลักษณ์ประจำวันเกิด
- เข้าไปปิดทององค์พระธาตุ โดยผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้านใน จึงต้องฝากแผ่นทองให้ผู้ชายเข้าไปปิดทององค์พระธาตุแทน
- การสักการะพระธาตุอินทร์แขวนด้วยการตั้งจิตอธิฐาน พร้อมแตะหน้าผกที่องค์พระธาตุ
      เดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน จาก คินปูน  เบสแคมป์  (Kinpun Base Camp) และเป็นจุดต่อรถโดยสารขึ้นเขา โดยเป็นแคมป์ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร และเกสต์เฮาส์ไว้บริการนักที่องเที่ยว รถโดยสารขึ้นเขาเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ค่ารถประมาณ 1,500 จัต) สำหรับที่นั่งผู้โดยสารใช้แผ่นไม้กระดานวางพาดเป็นที่นั่ง บรรจุผู้โดยสารได้ถึง 40-50 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที ชมทิวทัศน์ทางขึ้นเขาจนเพลินและอากาศเย็นสบาย  ขึ้นเสลี่ยงสู่พระธาตุอินทร์แขวนจากจุดนี้ไม่มีบริการรถยนต์แล้วต้องออกแรงเดินขึ้นเขาสู่พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกยึดด้วยไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หาม 4 มุม ค่าคนหามและทิปไป – กลับประมาณ 16,000 จัต


สถานที่และกิจกรรมไฮไลต์เมืองมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์
      พระราชวังมัณฑะเลย์เป็นงานไม้แกะสลักเป็นรูปเทพนิยาย และโดดเด่นด้วยหอคอยสูง 78 เมตร อันหมายถึงศูนย์กลางจักรวาล หลังคาสูง 7 ชั้น ประดับด้วยทองคำเปลว เพื่อให้สมพระเกียรติบัลลังก์สิงโตที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญๆ ต่อมาเมื่อพระเจ้ามินคง สวรรคต พระเจ้าสีป่อได้ขึ้นครองราชย์ เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์อลองพญา เนื่องจากอังกฤษยึดครอบครองพม่าในปี ค.ศ. 1886 หลังจากนั้นพระราชวังมัณฑะเลย์ถูกเผาทำลายทรัพย์สมบัติต่างๆทั้งทองคำ ทับทิม เพชร พลอยหมดสิ้น เหลือแต่กำพงวังเท่านั้น  ตัวพระราชวังในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิม โดยได้มีการสร้างให้เหมือนของเดิมมากที่สุด และมีการจำลองรูปปั้นของกษัตริย์พม่าและพระมเหสีในอดีตในเครื่องทรงกษัตริย์ แต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นที่ติติงกันว่าพระราชวังจำลองที่สร้างขึ้นมาแทนที่ของเดิมนั้นขาดรายละเอียดทางศิลปะพม่าดั้งเดิมมากมาย แม้จะมีความใหญ่โตโอ่อ่าไม่แพ้ของเดิม แต่ด้อยในเรื่องความวิจิตรงดงามแบบพระราชวังเดิมในอดีต

พระตำหนักไม้สักชเวนาดอร์ หรือ วัดชเวนันดอร์
     แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นในของสมัยพระเจ้ามินดงด้วยไม้สักทองชั้นดี แกะสลักศิลปะช่างมัณฑะเลย์แบบเก่าที่มีเอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชั้น พร้อมปิดทองสุกสว่างทั้งหลัง แต่ต่อมาได้ถูกยกให้เป็นสำนักสงฆ์ แม้ว่าสีเหลืองอร่ามของทองคำจะจืดจางลงไปตามกาลเวลา แต่ภายในตัววัดด้านในก็ยังปรากฏสีทองสุกสว่างให้ได้ชม นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังถือเป็นพระราชวังเก่าของพม่าที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามที่สุดอีกด้วย

มัณฑะเลย์ฮิลล์ 

   ภูเขาศักดิ์สิทธิ์กลางใจเมืองที่ชาวพม่าเชื่อกันว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมา  โปรดสัตว์ ณ ภูเขาแห่งนี้ ในบริเวณมัณฑะเลย์มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอยู่หลายแห่งตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไป เช่น วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในบริเวทางขึ้นเขา พระพุทธรูป “ชเวยัตดอร์” หรือพระพุทธรูปปางพยากรณ์ปิดทองขนาดใหญ่สององค์ ในบริเวณช่วงกลางเขาเกือบถึงยอดเขา และรูปปั้นยักขินี นางยักษ์ที่ตัดทรวงอกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อขอเกิดมาเป็นชายจะได้บวชในพระพุทธศาสนาในชาติหน้า และบริเวณยอดเขามีพระวิหาร “ซูตองพญา” ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศ อันได้แก่ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม ในบริเวณยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวสวยงามชั้นเยี่ยม ทั้งนี้ได้มีการก่อสร้างบันได 7292 ขั้นสำหรับการเดิน

วัดกุโสดอว์
    วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 ในสมัยพระเจ้ามินดง มีส่วนของเจดีย์ทองคำ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” สูง 30 เมตร ที่ได้จำลองแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวซีโกน (Shwezigon Pagoda) แห่งเมืองพุกาม และบริเวณรอบวัดยังมีสถูปสีขาวเรียงรายมากมาย เป็นวัดที่มีการจารึกพระไตรปิฎกไว้บนหินอ่อนถึง 729 แผ่น จำนวนร่วม84,000 พระธรรมขันธ์ และยังถือว่าเป็นที่เก็บยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดของโลกอีกด้วย

วัดพระมหามัยมุนี 
    ภายในประดิษฐานพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่า สร้างขึ้นด้วยทองคำขนาดใหญ่สูง 7 ฟุต 4 นิ้ว สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 689 ชาวพม่าเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้มีชีวิตจริงจึงได้มีพิธีล้างพระพักตร์ทุกวันเวลา 03.45 น. โดยน้ำทานาคาที่ใช้ล้างพระพักตร์นั้นจะทำการแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในแต่ละวันนำกลับไปบูชาที่บ้านด้วย

สะพานไม้สักอูเบ็ง
   อยู่ริมเขามัณฑะเลย์ ใกล้กับเขตหมู่บ้านมิงกุน เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่สร้างจากไม้สักชั้นดีที่รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่ามีความยาว 2 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า ปดุงและยังสามารถใช้การได้จนถึงปัจจุบันและยังเป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วย

เจดีย์กวงมุดอว์
   หรือเจดีย์นมสาว ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้ว ที่มาของรูปแบบทรงเจดีย์ที่คล้ายทรวงอกของหญิงสาวนั้น ว่ากันว่าพระเจ้าต้าหลู่ผู้สร้างเจดีย์แห่งนี้ทรงให้จำลองแบบมาจากพระถันของพระชายาคนโปรดของพระองค์

เจดีย์มิงกุน
   เจดีย์โบราณที่สร้างครอบพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปดุงแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถสร้างได้สำเร็จเพราะพระองค์ได้สวรรคตลงเสียก่อนและไม่ได้มีการสานต่อในการสร้าง กระนั้นก็ถือเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงตั้งพระทัยไว้ตอนแรกที่อยากให้เจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์แทนพระองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ระฆังมิงกุน
   ระฆังยักษ์ขนาดใหญ่มีเส้นรอบวงร่วม 10 เมตร ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปดุงคู่กับเจดีย์มิงกุน ว่ากันว่าความใหญ่โตของระฆังนี้สามารถให้เด็กเล็กๆ ไปยืนภายในได้ถึง 100 คน

เจดีย์ชินพิวมินหรือเมียะเต็งดาน
     อยู่ไม่ไกลเจดีย์มิงกุน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมเหสีชินพิวมินอันเป็นที่รักยิ่ง เจดีย์แห่งนี้มีความสวยงามและสร้างขึ้นตามหลักภูมิจักรวาลและไตรภูมิ ได้รับสมญานามว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี”สถานที่และกิจกรรมไฮไลต์รัฐฉาน เมืองเฮโฮ

เมืองตองยี
        เมืองตองยี เป็นเมืองหลวงของรัฐฉานตอนใต้ คำว่า ตอง หมายถึง ภูเขา ส่วนคำว่า ยี หมายถึง ใหญ่ เมืองตองยี ตั้งอยู่บนภูเขา 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ความน่าสนใจของเมืองตองยี คือ วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของชาวไทใหญ่ชนเผ่าต่างๆ ปะหล่อง กะเหรี่ยง คะฉิ่น  เป็นต้น ตัวเมืองตองยีมีอาคารสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร มหาวิทยาลัย และตลาดใหญ่คึกคัก และมีสินค้าไทยและจีนที่ผ่านมาส้นทางแม่สาย รวมถึงเป็นแหล่งสินค้าพลอยที่สำคัญ


เจดีย์สุระมุนี
    เจดีย์สุระมุนี มีความหมายว่า เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ โดยเลียนแบบวิหารอนันดาของเมืองพุกาม สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่เมืองตองยีนี้มีอายุครบ 100 ปี ใช้เวลาสร้างประมาณ 8 ปี ภายในเจดีย์ประดิษฐานองค์พระยืนขนาดใหญ่อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ

ถ้ำพินยาดา
    ถ้ำพินยาดา ถ้ำหินปูนซ่อนตัวอยู่ในช่องเขา ทางขึ้นสู่ถ้ำพินยาดาสามารถเดินขึ้นและมีลิฟต์ใว้บริการ จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3 ดอลลาร์ และค่ากล้อง 300 จัต  ต้องถอดรองเท้ารวมถึงถุงเท้าด้วย ทางเดินด้านในถ้ำมีแสงไฟฟ้าแต่บางจุดต้องระวังเพราะมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลา
    ภายในถ้ำพินยาดา มีพระพุทธรูปจำนวนมากถึง 8,000 กว่าองค์ พระพุทธรูปบางองค์มีอายุมากกว่า 100 ปี และสร้างขึ้นหลายยุคหลายสมัย อันเกิดจากความเชื่อที่ว่า ผู้ใดสร้างพระพุทธรูป หรือเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ผลบุญกุศลแก่ผู้สร้างภายหน้า

วัดคักคู
    วัดคักคู เจดีย์ใหญ่น้อยจำนวนหลายพันองค์มีอายุหลายยุคหลายสมัย บางส่วนชำรุดผุพังแตกหักเสียหาย บางส่วนซ่อมแซมใหม่ จนปัจจุบันมีเจดีย์มากกว่า 2,000 องค์ ประวัติการสร้างไม่ชัดเจน แต่คาดการณ์ว่าเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ ศิลปะการก่อสร้างมีลักษณะศิลปะผสมระหว่างไทยใหญ่และของชาวปะโอ

วัดชเวยันเป
    วัดชเวยันเป เป็นวัดไทใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้เมืองยองชเวเป็นเหมือนประตูสู่ทะเลสาบอินเล วัดชเวยันเป มีอายุเก่าแก่กว่า  115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ วัดชเวยันเป สร้างด้วยไม้สักแกะสลักที่เรียบง่ายแต่เอกลักษณ์โดดเด่น งานแกะสลักที่สวยงามของซุ้มประตูและยอดมณฑป บริเวณด้านในยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญ ไฮไลต์ของวัดชเวยันเป คือ ช่องหน้าขนาดใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่น ให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเก็บภาพประทับใจเสมอ

ทะเลสาบอินเล
     ทะเลสาบอินเล ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่กลางหุบเขานองชเว ตอนใต้ของเมืองตองยี ซึ่งโอบล้อมด้วยทิวเขาจึงมีความเป็นธรรมชาติ และสวยงามเป็นอย่างมาก ทะเลสาบอินเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวน้ำตัวจริงอย่างของชาวอินทา ซึ่งหมายถึงลูกทะเลสาบ และชาวไทใหญ่และปะโออาศัยอยู่อีกด้วย

พระเจดีย์พองดอว์ อู
     พระเจดีย์พองดอว์ เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สำคัญของรัฐฉาน ตั้งอยู่เหนือทะเลสาบอิเล คำว่า พองดอว์ หมายถึง ท่าเทียบเรือของกษัตริย์ เชื่อกันว่ากษัตริย์ของพุกามในอดีตได้เสด็จมาบริเวณนี้จึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทอง 5 องค์ ที่รู้จักกันในนาม พระบัวเข็มมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร และแกะสลักจากไม้จันทร์อายุกว่า 1,000 ปี พระบัวเข็ม ตำนานการค้นพบพระบัวเข็มทั้ง 5 องค์ในบริเวณรอบทะเลสาบอินเล จึงได้อันเชิญมาประดิษฐานยังพระเจดีย์พองดอว์แห่งนี้  ในช่วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเทศกาลสำคัญ คือ ประเพณีการแห่พระบัวเข็มทั้ง 5 องค์ รอบทะเลสาบอินเล ไฮไลต์ คือ การแข่งขันการประลองฝีพาย(เท้า) ของเหล่าฝีพายกว่าร้อยชีวิตความยาวลำเรือกว่า 3 เมตร ซึ่งหาชมได้เพียงแห่งเดียวในโลก ณ. ทะเลสาบอินเลแห่งนี้

อารามงาแพจอง แมวรอดห่วง
    อารามงาแพจอง เป็นสำนักสงฆ์สร้างด้วยไม้สัก 654 ต้น ภายในอารามเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานไว้มากมายรวมถึงบัลลังก์พระแกะสลักปิดทองอายุกว่า 1,000 ปี ลวดลายการแกะสลักที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
ไฮไลต์ของอารามแห่งนี้ อยู่ที่การแสดงโชว์ของบรรดาแมวเหมียวสี่ขา โชว์แมวลอดห่วงรู้จักกันในชื่อ อารามแมวรอดห่วง การแสดงแมวรอดห่วงที่ฝึกมาเป็นอย่างดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความแสนรู้ของแมวสี่ขากัน
 
ชเวอินเต่ง
      ทุ่งเจดีย์อินเต่งทั่วบริเวณรายล้อมไปด้วยเจดีย์มากถึง 2,000 องค์มีทั้งเจดีย์ที่มีความเก่าแก่อยู่ในสภาพสวยงาม และเก่าแก่อยู่ในสภาพชำรุด และเจดีย์ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนเป็นเจดีย์สีทองโดดเด่น ณ. ทุ่งเจดีย์แห่งนี้

ที่พักในทะเลสาบอิเล
       รีสอร์ทกลางทะเลสาบอินเล แนะนำ Paradise Inle และ Hu Pin รีสอร์ทตั้ง    อยู่ในคลองสายย่อยของทะเลสาบอินเล (เมื่อจองรีสอร์ทล่วงหน้าจะมีเรือจากรีสอร์ทมารอรับที่บริเวณท่าเรือยองชเว) รีสอร์ทริมน้ำกลางทะเลมีบรรยากาศดี เงียบสงบ ร่มรื่น และแสนโรแมนติก ราคาเริ่มต้นที่ 50 ดอลลาร์ ไปจนถึง 160 ดอลลาร์สถานที่และกิจกรรมวิหารชเวกูจี ไฮไลต์เมืองพุกาม


วิหารชเวกูจี
      ชเวกูจี แปลว่า ถ้ำทอง วิหารชเวกูจีสร้างขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีช่องประตูหน้าต่างขนาดใหญ่ ทำให้แสงสว่างส่องเข้าได้ ไม่ทึบแสงอย่างสถาปัตยกรรมยุคแรกๆ ด้านบนมีระเบียงแคบๆ สามารถเดินทะลุต่อไปอีกด้านแต่จะเห็นซุ้มหลอกตาให้เข้าใจว่าเป็นทางตันวิหารชเวกูจี เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม ที่สามารถมองเห็นทุ่งทะเลเจดีย์ที่สวยงามของเมืองพุกามท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่อากาศเย็นสดชื่น เจดีย์อยู่ไกลออกไปลิบๆจะค่อยๆปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับลำแสงสีแดงและดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้น จนเห็นเจดีย์ใหญ่น้อยเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก

วิหารอนันดา หรือเจดีย์วิหารอนันดา
      สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1091 เป็นวิหารที่มีความงดงามที่สุดในพุกามและเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพระเจ้ากยันสิตถา ตำนานกล่าวถึง พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป เดินทางมายังพุกามและได้บันดาลให้พระเจ้ากยันสิตถาทรงเห็นวัดถ้ำแห่งนี้ พระเจ้ากยันสิตถาจึงโปรดให้สร้างเจดีย์อนันดาขึ้นซึ่งมีความอัศจรรย์งดงามมาก ที่ได้สั่งประหารชีวิตช่างฝีมือทั้งหมดเพื่อมิให้มีการสร้างซ้ำอีกได้ วิหารอนันดาถูกออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส มีมุขใหญ่ทั้ง 4 ด้าน ทำให้แผนผังกลายเป็นรูปกากบาทภายในวิหารมีระบียงแคบ 2 ชั้น ขนานกันโดยรอบ ระเบียงเชื่อมต่อกันโดยทางเดินแคบๆแต่ละทิศมีทางเดินใหญ่ตัดผ่านระเบียงทั้งสองทางนี้ด้วย ตรงกลางก่อเป็นเสาร์สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ำหนักของยอดเจดีย์ที่กดลงมาจากด้านบนนับเป็นเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสำคัญของพุกาม เสาทั้ง 4 ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ 4 องค์ พระพุทธรูปไม้สูง 31 ฟุต ประดิษฐานในวิหารเพดานสูงที่มีช่องให้แสงสาดเข้ามาภายในส่องให้พระประธานโดดเด่นงดงามและให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปแกะสลักจากสิลาแลงถึง 1,800 องค์

วิหารติโลมินโล
      วิหารติโลมินโลมีขนาดใหญ่ ความสูง 46 เมตร ฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความสวยงามด้วยศิลปะลายปูนปั้น สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1218 มีตำนานกล่าวถึง พระเจ้านรปติสิตธุ ต้องการกษัตริย์เสวยราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์จึงทรงใช้เศวตฉัตรเสี่ยงทายราชโอรสทั้ง 5 โดยฉัตรเสี่ยงทางได้โน้มเองไปยัง ราชบุตรชัยสังข์ จึงได้รับพระนามว่า พระเจ้านันตองมยา แต่ในพงศาวดารพม่าเรียกว่า พระเจ้าติโลมินโล หมายถึง กษัตริย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากฉัตร ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ พระองค์จึงได้สร้างวิหารขึ้นในบริเวณที่ประกอบพิธีเสี่ยงทาย เรียกว่า วิหารติโลมินโล

เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ
    คำว่า ชเว แปลว่า ทอง สิกอง แปลว่า ชัยชนะ เจดีย์ชเวสิกอง จึงได้ชื่อว่า เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ ตั้งอยู่ในเขตเมืองยองอู องค์เจดีย์ทองมองเห็นได้ในระยะไกล เป็นเจดีย์แห่งแรกในเมืองพุกาม สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโนรธา เจดีย์ทรงระฆังคว่ำตามลักษณะเจดีย์ของพม่า มีความสูง 98 เมตร นับเป็นต้นแบบของการสร้างเจดีย์ของพม่าในยุคต่อมาด้านในบรรจุพระธาตุทั้งกระดูกพระนลาฏ (หน้าผาก) และพระเขี้ยวแก้ว หรือพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เจดีย์ชเวสิกองเป็นสิ่งศักด์สิทธิ์อันเป็นศูนย์รวมของชาวพม่า

วิหารสัพพัญญู
     สัพพัญญู หมายถึง ผู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ สร้างขึ้นในช่วงคริสตวรรษที่ 11 ในสมัยพระเจ้าลองสิตธุ เป็นเจดีย์สูงที่สุดในพุกาม มีความสูงถึงยอดเจดีย์ 201 ฟุต (66 เมตร) แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของช่างผู้ก่อสร้างในสมัยนั้น โดยการก่อสร้างให้มีความสูง 5 ชั้น มีบันไดละทางเดินเชื่อมกันตลอด
เจดีย์สัพพัญญู เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในพุกาม เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดจึงสามารถมองเห็นทุ่งทะเลเจดีย์ได้ไกลสุดสายตา

เจดีย์ บูพยา
     เจดีย์สีทองอร่าม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี สร้างโดยพระเจ้าปยูสวถิ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จนในปี ค.ศ. 1975 ได้เกิดผ่นดินไหวองค์เจดีย์พังลงสู่แม่น้ำอิรวดี ต่อมาจึงได้บูรณะขึ้นใหม่เจดีย์บูพยา เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีสวยงามที่สุด แสงระยิบสะท้อนเหนือสายน้ำอิระวดีเป็นประกายสีทอง เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก

วิหารธรรมยางจี
     วิหารขนาดใหญ่สวยงามสร้างจากอิฐสีแดงเข้มทั้งหลัง กล่าวกันว่ามีฝีมือในการวางอิฐที่ประณีตจนยากจะหาที่ใดเทียบได้ อิฐแต่ละก้อนวางซ้อนกันแนบสนิทจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1163 โดยพระเจ้านรสู ในระหว่างการก่อสร้างทรงตรวจงานหากคนงานเรียงอิฐไม่สนิทสามารถสอดเข็มเข้าไปได้จะถูกลงโทษโดยการสั่งตัดมือ ช่างที่ทำไม่ถูกพระทัยก็จะโดนสั่งประหาร แม้แต่พระมเหสีก็ถูกสั่งประหารจนกษัตริย์แห่งอินเดียทราบว่าพระธิดาถูกสังหารจึงวางแผนส่งราชทูตมาถวายพระพร และได้สั่งสังหารพระเจ้านรธุจนจบชีวิตก่อนการก่อสร้างเจดีย์วิหารธรรมยางจีเสร็จ วิหารยางจีได้ชื่อว่าเป็นวิหารที่สร้างไม่เสร็จ ต่ได้รับขนานนามว่าเป็นวิหารที่มีความระเอียดที่สุดประณีตและมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งในพุกาม วิหารแห่งนี้ไม่ได้รับความเสียหาย

วิหารสุลามณี    
    วิหารสุลามณี สร้างเมื่อ ค.ศ. 1183 ในสมัยของพระเจ้านรปติสิตธุ เป็นศิลปะแบบผสมผสานระหว่างศิลปะยุคแรกและยุคกลาง โดยการสร้างอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมุข 4 ทิศ ด้านทิศตะวันออกเป็นด้านหน้า ด้านในมีจิตกรรมฝาผนังและศิลปะปูนปั้นที่สวยงาม

วิหารชินบินทัลยวง
     วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ก่อสร้างในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจ้าอนิรุทธ์วิหารสี่เหลี่ยผืนผ้า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ความยาวประมาณ 20 เมตร โดยมีจิตกรรมฝาผนังเป็นภาพป่าสาละ
     
เจดีย์ธรรมยาซิกา
     สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1196 ในสมัยของพระเจ้านรติสิตธุ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีฐานเป็นรูป 5 เหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธรูปในแต่ละด้าน ความพิเศษของเจดีย์อยู่ที่มุมแต่ละด้านมีขนาดเท่ากับ 180 องศา  และปติมากรรมนูนต่ำที่สวยงามเป็นเรื่องเล่าพุทธชาดก ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูป และศิลปะลายปูนปั้นสวยงาม บริเวณด้านข้างก่อบันไดสำหรับขึ้นไปชมทะเลเจดีย์ได้ด้วย     

ของที่ระลึกเมืองพุกาม
      มุมจำหน่ายของที่ระลึก มีอยู่ทั่วไปด้านหน้าศาสนสถานแทบทุกแห่งในพุกาม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นเมืองและงานฝีเมือง ทั้งของใช้ของประดับตกแต่งหลากหลายชนิด อาทิ กล่องใส่ของหลากหลายขนาด รูปทรง สีสัน  ยังมีหวีไม้ กระจก ถ้วย ผ้าพันคอ หุ่นชักพม่า ภาพเขียน และภาพวาดสีทราย ทั้งภาพขาว-ดำ ภาพสี และภาพสะท้อน หากสนใจแวะผ่านไปก็ไปช่วยอุดหนุนผลงานฝีมือของชาวพุกามได้ตามใจชอบ

ตลาดยองอู
     ตลาดยองอู เป็นตลาดใหญ่ของเมืองที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมืองเหมาะสำหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝาก

เครื่องเขินของพม่า
    พุกามมีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องเขิน ที่ได้รับวัฒนธรรมสืบทอดมาจากจีน ในสมัยพระเจ้าอโนรธาตีเมืองตะโทง หรือเมืองสะเทิมเจริญรุ่งเรืองในพุกาม เครื่องเขิมทำจากหางม้าและไม้ไผ่ถักรวมกัน และทาด้วยรักสีดำ ตกแต่งลวดลายต่างๆ เป็นภาชนะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตลับ หีบ ถาด เป็นต้น มีความยืดหยุ่นมากจนสามารถบีบปากถ้วยเข้าหากันได้โดยไม่แตก ไม่เสียรูปทรง เมื่อปล่อยจะคืนรูปร่างดังเดิมสถานที่และกิจกรรมไฮไลต์เมืองมอญยอ

ถ้ำโพวินต่อง
     ถ้ำโพวินต่อง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซินด์วิน ประกอบด้วยถ้ำหินทรายขนาดเล็กและใหญ่ กว่า 800 ถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปและภาพเขียนฝาผนังและเพดาน และซุ้มเหล็ก คล้ายกับถ้ำอจันต้าที่อินเดีย ถ้ำและภาพเขียนในศตวรรษที่ 14-18 ยุคพม่าเรืองรอง ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวิถีชีวิตของพม่า

วัดโพธิตาต่อง
    วัดโพธิตาต่อง มีบริเวณลานกว้างๆที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 1,000 องค์ ใต้ต้นโพธิ์ 1,000 ต้น อันแสดงถึงความศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

เจดีย์สัมพุทเธ
    สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1303 ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1943 ลักษณะเจดีย์สร้างเลียนแบบยอดเขาพระสุเมรุ และคล้ายกับบุโรพุทโธของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยองค์เจดีย์หลักสี่ล้อมรอบด้วยองค์เจดีย์เล็กๆจำนวนมากถึง 582,363 องค์

เจดีย์อลันทยา
    เจดีย์จำลองแบบเจดีย์ชเวดากองและลักษณะโดดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะไกลของ องค์พระนอน เซ่ว-ต่า-ลอง และ องค์พระยืน เล จูน แซะ จ่า ที่มีความสูงถึง 132 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา

ที่พักเมืองมอญยอ
    ที่พักเมืองมอญยอ อาจจะมีโรงแรมให้เลือกม่มากนักเนื่องจากเป็นเมืองที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนมากนัก แนะนำ Monywa Hotel ซึ่งบรรยากาศในสไตล์กลางสวนอันร่มรื่นและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบที่ยังคงเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก      


ทัวร์ต่างประเทศ>ทัวรยุโรป>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์เทศกาลปีใหม่>>>       
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์เอเซีย>>
หน้าหลัก
ทัวร์ญี่ปุ่น
 
                              
ทัวร์จีน                                  
ทัวร์กุ้ยหลิน                            
ทัวร์เซี่ยงไฮ้                            
ทัวร์เวียดนาม                           
ทัวร์อินเดีย                             
ทัวร์ดูไบ                                 
ทัวร์เนปาล 
ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์เกาหลี                 
ทัวร์ไต้หวัน                   
ทัวร์คุนหมิง                 
ทัวฮ่องกง                     
ทัวร์พม่า   
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ตุรกี                       
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ทิเบต

ทัวร์เกาหลีเซี่ยงไฮ้ทัวร์เกาหลีปักกิ่ง
ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์มาเก๊าจูไห่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์ยุโรป>>
ทัวร์ออสเตรเลีย                     
ทัวร์กรีซ                               
ทัวร์สเปน-โปรตุเกส                  
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์                  
ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย                  
ทัวร์สแกนดิเนเวีย(เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน)      
ทัวร์นิวซีแลนด์  
ทัวร์โครเอเซีย 
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส     
ทัวร์เยอรมัน         
ทัวร์ฝรั่งเศส   
ทัวร์ยุโรปตะวันออก      
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์โมนาโค
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อต
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อิตาลี

ทัวร์เทศกาล>>

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ย

รับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย Admin แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 25/07/2559

Tags : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ยุโรป ทัวร์ตะวันออกกลาง ทัวร์เอเซีย บริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยว ทัวร์เทศกาล เที่ยวต่างประเทศ โปรแกรมทัวร์ รับจัดทัวร์สัมมนา รับจัดนำเที่ยวทัวร์ประเทศต่างๆ

view