สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ทัวร์กุ้ยหลิน เฉินตู

ทัวร์กุ้ยหลิน เฉินตู                แม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง


    

  แม่น้ำหลีจียง


                     
                     เจดีย์เงิน-ทอง


ถ้ำเงิน

ทัวร์ต่างประเทศ>โปรแกรมทัวร์>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์กุ้ยหลิน >> ทัวร์เฉินตู

รหัสทัวร์SS01 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน / 3U 

ทัวร์เฉินตู   

เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติ
จิ่วจ้ายโกว-ชมโชว์ทิเบตจิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ร้านใบชา–เมืองตูเจียงเยี่ยน               


เดินทางเที่ยวเฉินตู  

 09-14 ส.ค. 59  ราคา 21,900.-
 03-08 / 06-11 / 10-15 / 13-18  / 17-22  ก.ย.59 ราคา 25,900.-

Download Program ทัวร์เฉินตู

จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์SS02 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน 8 วัน 7 คืน / 3U 

ทัวร์เฉินตู    

เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ร้านใบชา-เมืองตูเจียงเยี่ยน-ตูเจียงเยี่ยน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตง้อไบ๊

เดินทางเที่ยวเฉินตู  

 
05-12 / 12-19 / 19-26 กันยายน 59  ราคา 33,900.-                         

Download Program ทัวร์เฉินตู

  รหัสทัวร์SS03 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ 8 วัน 7 คืน / 3ีU

ทัวร์เฉินตู 
เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ร้านใบชา-เมืองตูเจียงเยี่ยน-ตูเจียงเยี่ยน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตง้อไบ๊


เดินทางเที่ยวเฉินตู      

   10-17 / 17-24 / 24-31 / 31 ต.ค.-07 พ.ย. 59  ราคา 37,900.-            

Download Program ทัวร์เฉินตู
จองทัวร์ที่นี่

 รหัสทัวร์SS04 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน  / 3U

ทัวร์เฉินตู 

เฉินตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติ
จิ่วจ้ายโกว-จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-ร้านใบชา–เมืองตูเจียงเยี่ยน

เดินทางเที่ยวเฉินตู              

18-23 / 22-27 ตุลาคม 2559                ราคา 31,900.-
25-30 / 29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2559 ราคา 30,900.-                          
   

Download Program ทัวร์เฉินตู
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์SS05 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน / TG 

ทัวร์เฉินตู

เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า

 

เดินทางเที่ยวเฉินตู 

14-19 ตุลาคม 2559  ราคา 38,900.-
15-20 ตุลาคาม 2559 ราคา 38,900.-                                                 
   

Download Program ทัวร์เฉินตู
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์SS06 เฉินตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ / TG

ทัวร์เฉินตู

เม่าเสี้ยน-อุทยานแห่งชาติหวงหลง-อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เดินทางเที่ยวเฉินตู         

28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน ราคา 44,900.-

Download Program ทัวร์เฉินตู
จองทัวร์ที่นี่

  รหัสทัวร์SS07 เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 5 คืน / TG

ทัวร์เฉินตู   

เม่าเสี้ยน-อุทยานโหมวหนีโกว-อุทยานแห่งชาติ-จิ่วจ้ายโกว-ร้านใบชา-จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉินตู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดเหวินชู-ร้านหยก

เดินทางเที่ยวเฉินตู           

  28 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2559  ราคา 37,900.-             

Download Program ทัวร์เฉินตู
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์

ทัวร์กุ้ยหลิน   

เดินทางเที่ยวกุ้ยหลิน                            

                

Download Program ทัวร์กุ้ยหลิน 
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์

ทัวร์กุ้ยหลิน      

เดินทางเที่ยวกุ้ยหลิน       


Download Program ทัวร์กุ้ยหลิน 
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์

ทัวร์กุ้ยหลิน   

เดินทางเที่ยวกุ้ยหลิน  

                                  

Download Program ทัวร์กุ้ยหลิน 
จองทัวร์ที่นี่

รหัสทัวร์    

ทัวร์กุ้ยหลิน  

เดินทางเที่ยวกุ้ยหลิน

                                                                    

Download Program ทัวร์กุ้ยหลิน 
จองทัวร์ที่นี่

 

ทัวร์กุ้ยหลิน      

เดินทางเที่ยวกุ้ยหลิน      

           

Download Program ทัวร์กุ้ยหลิน 
จองทัวร์ที่นี่

เกร็ดความรู้ในการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน

กุ้ยหลิน(Guilin)

                เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติด กับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับ ประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย

        สภาพอากาศเป็นแบบเขตร้อน โดยทางเหนือเป็นเขตร้อนแถบเอเชียกลาง ทางใต้เป็นเขตร้อนแถบเอเชียใต้ อุณหภูมิเฉลี่ย 16-23 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ฤดูร้อนยาวนานกว่าฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนมกราคมประมาณ 5.5-15.2 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000-2,800 มิลลิเมตรต่อปี

สถานที่ท่องเที่ยวกุ้ยหลิน
  • เมืองหยางซั่ว

        เมืองหยางซั่ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงาม จนได้รับคำกล่าวไว้ว่า “หากกุ้ยหลินเป็นเมืองที่สวยที่สุดในจีน หยางซั่วก็เป็นที่ที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน” หยางซั่วเป็นเมืองที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอันงดงามหลายๆ แห่งบริเวณรอบตัวเมือง นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน


  • แม่น้ำหลีเจียง

            แม่น้ำหลีเจียง ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน  กล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงรายและเลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียง รวมกับเหล่าทิวเขายังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์อันสวยงามจากนักจิตรกรเอกที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย


  • ถ้ำเงิน

     ถ้ำเงิน ตั้งอยู่ที่อำเภอลี่ผู่  ภายในถ้ำจะมีบรรดาหินงอก หินย้อยอันงดงามวิจิตรตระการตาจำนวนมากมาย ซึ่งจะมีรูปร่างลักษณะต่างๆ อันเกิดจากธรรมชาติเสกสรรปั้นแต่งขึ้นดูราวกับของจริง อาทิเช่น  เวทีม่านย้อย วังคิมหันต์ เขาหิมะฯลฯ อีกทั้งหินงอก หินย้อยบางแห่งที่ถ้ำนี้จะมีเกร็ดเงินส่องประกายแวววาวยามเมื่อต้องแสงไฟซึ่งแลดูดั่งคริสตัลสีเงินจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อ“ถ้ำเงิน”

ทัวร์ต่างประเทศ>ทัวรยุโรป>ทัวร์เอเซีย>ทัวร์เทศกาลปีใหม่>>>       
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์เอเซีย>>
หน้าหลัก
ทัวร์ญี่ปุ่น
 
                              
ทัวร์จีน                                  
ทัวร์กุ้ยหลิน                            
ทัวร์เซี่ยงไฮ้                            
ทัวร์เวียดนาม                           
ทัวร์อินเดีย                             
ทัวร์ดูไบ                                 
ทัวร์เนปาล 
ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์เกาหลี                 
ทัวร์ไต้หวัน                   
ทัวร์คุนหมิง                 
ทัวฮ่องกง                     
ทัวร์พม่า   
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ตุรกี                       
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์ทิเบต

ทัวร์เกาหลีเซี่ยงไฮ้ทัวร์เกาหลีปักกิ่ง
ทัวร์กวางเจา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์มาเก๊าจูไห่
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์บาหลี
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์ภูฎาน
ทัวร์ต่างประเทศ>>ทัวร์ยุโรป>>
ทัวร์ออสเตรเลีย                     
ทัวร์กรีซ                               
ทัวร์สเปน-โปรตุเกส                  
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์                  
ทัวร์แกรนด์ไอบีเรีย                  
ทัวร์สแกนดิเนเวีย(เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน)      
ทัวร์นิวซีแลนด์  
ทัวร์โครเอเซีย 
ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส     
ทัวร์เยอรมัน         
ทัวร์ฝรั่งเศส   
ทัวร์ยุโรปตะวันออก      
ทัวร์แอฟริกา
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์โมนาโค
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก๊อต
ทัวร์ฟินแลนด์
ทัวร์อิตาลี

ทัวร์เทศกาล>>

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ยรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย Admin แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 17/12/2557

Tags : ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์เอเซีย  ทัวร์ยุโรป  ยุโรปตะวันออก  โปรแกรมทัวร์  เที่ยวต่างประเทศ  สถานที่ท่องเที่ยวประเทศต่างๆ  บริษัททัวร์  บริษัทท่องเที่ยว  รับจัดทัวร์สัมมนา  รับจัดนำเที่ยว

view