สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
           นโยบายการชำระเงิน


เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่องทางการชำระเงิน
•    โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้ [ให้รายละเอียด ชื่อบัญชี เลขบัญชี ชื่อธนาคาร สาขา]
•    ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment [อธิบาย]

2. ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
•    ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข [02-9455922]
•    ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง [osamutravel@gmail.com]
โดยระบุโปรแกรมทัวร์และวนเดินทาง  มาด้วย

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ [02-9455920-1/081-9048412/086-3661866]ภายในวันและเวลาทำการ
                         

วิธีการชำระเงิน Term of Payment  

        
      บจก.โอซามุ อินเตอร์เนชั่นแนล
         796-2-06727-6
     ................................................
        
 7      
(ออมทรัพย์)  สาขาย่อยวัชรพล


2.  ชำระด้วยเงินสดที่บริษัท  (Click แผนที่)     
   บริษัท โอซามุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  เลขที่ 7/90 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง
  เขต บางเขน กรุงเทพฯ 10220  
  โทร.02-9455920-1,081-9048412

3. ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่สำนักงาน Charge 3%

หมายเหตุ 

1. หลังจากที่ท่านโอนเงินผ่านเค้าน์เตอร์ธนาคารของธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณา แฟ๊กซ์ ใบ Pay-in (ใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล โปรแกรมการท่องเที่ยว วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) มายังบริษัทฯ  ที่โทรสารหมายเลข 02-9455922

2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย ในการไปรับเงินสด จากลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีมีผู้แอบอ้างไปรับเงิน จากลูกค้าโดยตรง     

               
  


 
                             


view