สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บริษัท  โอซามุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
  7/90 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง               
 
เขตบางเขน  กรุงเทพฯ10220

               
  Osamu  International Co.,Ltd.   

  7/90 Watcharapol road,Tarang,
  Bangkhen,Bangkok 10220

  
โทร     :  02-9455920-1
  เวลาทำการ (WE'RE OPEN)
มือถือ   :  081-9048412    MON-FRI  : 09.00 - 18.00
โทรสาร   :    02-9455922   SAT      : 09.00 - 12.00
Email        :    osamutravel@gmail.com   เว็บไซต์ : www.osamutravel.com  


    บอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06112 
ตรวจสอบใบอนุญาตได้ คลิก 


 

  

view