สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เตรียมพร้อมก่อนขึ้นเครื่องไปทัวร์เกาหลี


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการห้ามนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ และสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันติดตัวขึ้นไปในห้องโดยสาร เช่น เครื่องดื่มต่าง ๆ, ช็อคโกแล็ต, ยาสีฟัน, เครื่องสำอาง, น้ำหอม ฯลฯ แต่ท่านสามารถบรรจุของเหลว สเปรย์ หรือเจลในกระเป๋าเดินทางที่ท่านโหลดเข้าใต้เครื่องบิน (Check-in Baggage) ได้ บังคับใช้ในทุกสายการบิน และ ทุกสนามบินทั่วโลก

ยกเว้น    1. ยารักษาโรค เช่น อินซูลิน สเปรย์แก้อาการอักเสบที่ลำคอ ยาแก้ไอน้ำเชื่อม ยาสำหรับเด็ก และอื่น ๆ
    2. อาหารสำหรับเด็กทารก เช่น นม อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว หรือ เจล
    3. อาหารเสริมที่ต้องใช้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้โดยสารหากไม่ได้รับประทาน
หมายเหตุ   **ของใช้ดังกล่าวเบื้องต้น  หากซื้อใน  Duty free สามารถนำขึ้นเครื่องได้ หรือใส่ในถุงพลาสติก

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปทัวร์เกาหลี

โรงแรม   โรงแรมทั่วไปของเกาหลีระดับเฟิสคลาสถึงดีลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ ควรเตรียมสัมภาระใบขนาดกลางกรณีรายการเดินทางไปต่างจังหวัดควรเตรียมสัมภาระใบเล็กค้างคืนหนึ่งคืน กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ใต้ท้องรถ


ห้องพัก  โดยทั่วไปแชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้ำหรือที่บนตู้เย็น หากผู้พักนำไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ น้ำดื่มที่อยู่ในกาฟรี หากต้องการน้ำร้อนให้โทรบอก Room Service หรือวานมัคคุเทศก์ช่วยขอ น้ำจากท่อประปาในห้องพักไม่ควรดื่ม ช่วงฤดูร้อนมีบริการแอร์ หรือแอร์ลม ช่วงฤดูอื่น มีบริการฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้ น้ำดื่ม ขนมทานเล่น หรือบะหมี่สำเร็จรูป สามารถซื้อจากร้านซุปเปอร์ใกล้โรงแรม (ผ้าเช็ดตัวในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นผืนไม่ใหญ่มาก ควรนำติดตัวไปด้วย)
ศุลกากรประเทศไทยและประเทศเกาหลี  อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 1 คอนตัน เข้า – ออกประเทศ                 
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง บริษัทไม่รับผู้เดินทางซึ่งต้องการจะเดินทางพร้อมคณะเข้าประเทศนั้น ๆ เพื่ออยู่อาศัยหรือเจตนาอื่นที่ผิดกฎหมายเข้าเมืองการอนุญาตเข้าเมืองหรือออกนอกเมือง เป็นสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชการผู้รับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการประสานงานทางด้านการท่องเที่ยวเท่านั้ และจะไม่รับผิดชอบในการเข้า - ออกประเทศเกาหลี


กระแสไฟฟ้า    220 โวล์ หัวกลมโตเหมือนปลั๊กเตารีด ก่อนเสียบตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อน เพื่อความปลอดภัย ถ้าจะหาซื้อจากเมืองไทยก็ที่โลตัส หรือ คาร์ฟูร์ หรือร้านขายเครื่องไฟฟ้าใหญ่ๆ ก็น่าจะมีขาย วิธีเลือกซื้อคือให้ดูข้างหลังกล่องเขาจะเขียนว่าใช้กับประเทศอะไรได้บ้าง


อาหาร      เกาหลีโดยทั่วไป มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัดและมักจะเป็นการทานแบบปัน คือ 1 ชุด ต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่าง ๆ พร้อมข้าวสวยและน้ำซุปไม่รวมค่าเครื่องดื่ม โดยทั่วไปน้ำอัดลมประมาณ 2,000-3,000 วอน ส่วนเบียร์เกาหลีประมาณ 5,000-5,500 วอน ส่วนเหล้าเกาหลีพื้นเมือง 4,500-5,000 วอน ** กรณีที่มีการนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าหมู เนื้อ ผลไม้สด เช่น ส้ม มะขาม มะม่วง เป็นต้น ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ หากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ **

ข้อแนะนำ      หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดหรือหัวหน้าทัวร์ทราบล่วงหน้า อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างรับประทาน กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่งเพิ่ม กรณีที่ท่านชอบอาหารรสจัด ทางบริษัทได้เตรียมเครื่องปรุงไปให้

ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี
เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัท จัดไว้ให้โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
• ด่านสุขภาพ ยื่นเอกสารสอบถามด้านสุขภาพ (Korea Health Questionnaire)
• ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่น Passport และเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ (Republic of Korea Immigration Service) จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา


หมายเหตุ:
1. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจมีการสุ่มตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ หรือข้อซักถาม ดังนั้นก่อนการเดินทาง ควรจัดเตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม เช่น หนังสือแสดงหลักฐาน การทำงาน, บัตรพนักงาน, บัตรเครดิต เป็นต้น
2. ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ควรต่อแถวเดียวกัน และไม่ให้บุคคลอื่นมาคั่นกลาง
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คจากจอของสนามบินว่าเที่ยวบินที่เดินทางมานั้น สามารถรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานช่องใด จากนั้นเดินลงบันไดเลื่อนไปอีกหนึ่งชั้น เพื่อไปรอรับกระเป๋าเดินทางของท่าน
• ด่านศุลกากร เดินเข้าช่องสีเขียว ยื่นเอกสารศุลกากรเกาหลี (Korea Customs e-Clearance system) เพื่อแสดงว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ จากนั้นเดินออกมารวมกลุ่มกันด้านนอก ให้ท่านสังเกต ป้ายชื่อบริษัทฯ

ข้อแนะนำ      ควรทราบโปรแกรมท่องเที่ยวรวมถึงไปต่างจังหวัดกี่วัน อยู่กรุงโซลกี่วัน โรงแรมชื่ออะไร เตรียมเอกสารส่วนตัวให้พร้อม หลักฐานการทำงาน หลักฐานทางการเงิน หลักฐานการศึกษา Passport เก่า ตั๋วเครื่องบิน กรณีเจ้าหน้าที่ ตม.สัมภาษณ์ เช่น อาชีพ เจ้าหน้าที่ราชการ = GOVERNMENT OFFICE, พนักงาน = EMPLOYEE ผู้จัดการ = MANAGER, พ่อค้า (แม่ค้า) = MERCHANT, นักธุรกิจ = BUSINESSMAN, แม่บ้าน = HOUSEWIFE , นักเรียน =
STUDENT

คำถามที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีมักจะสอบถามจากผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนมากมีดังนี้

1.  What ’s your name ?                  (คุณชื่ออะไร)
2.  What are you doing ? / What is your work ?      (คุณทำงานอะไร)
3.  Where do you stay in Thailand ?              (คุณพักอยู่ที่ไหนในเมืองไทย)
4.  What are you doing in Korea ?              (คุณมาทำอะไรที่เกาหลี)
5.  How many person/people in your group ?          (คณะคุณมากี่คน)
6.  How many days ? / How long will you stay here ?      (คุณจะมาอยู่กี่วัน)
7.  Where do you go?                     (คุณจะไปที่ไหนบ้าง)

การนำเงินออกนอกประเทศ เงินต่างประเทศไม่จำกัดจำนวน ควรแลกเป็นเงิน ดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงิน “วอน” โดยเขียนด้วยอักษรโรมัน “W” ธนบัตรมีราคา 1,000 / 5,000 / 10,000 วอน เหรียญมีราคา 10 / 50 / 100 / 500 วอน สกุลเงินวอน ต่อ เงินดอลลาร์ = USD 1 = WON 920 หรือ 30-32 บาท ต่อ 1,000 วอน บัตรเครดิตการ์ดสามารถนำไปใช้กับร้านค้าปลอดภาษีหรือร้านค้าหรือห้าง ยกเว้น ตลาดพื้นเมืองตามรายการ

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน  สกุลเงินของเกาหลีคือ วอน เหรียญแบ่งออกเป็น 10, 50, 100 และ 500 วอน ธนบัตรมี 1000, 5,000 , 10,000 และ 50,000 วอน อัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 1,000 วอน ต่อ 30-40 บาท
การแลกเงินวอน  หากลูกค้าต้องการแลกเงินที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทาง ควรแนะนำให้แลกสกุลเงินวอน (ห้ามนำเงินไทยออกนอกประเทศเกิน 50,000 บาท) ในการเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
บัตรเครดิต ใช้ได้ทั้งบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด ส่วนใหญ่ใช้ได้เกือบทุกที่ เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านปลอดภาษี

อุณหภูมิ  “ปลายฤดูหนาว” อุณหภูมิ เฉลี่ย ประมาณ  2o C ถึง 16o C (เช็ค ณ วันที่ 2 เมษายน 58)  ช่วงที่เราไปจะอยู่ในเดือน มีนาคม จะเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูใบไม้ผลิเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่มีอากาศในช่วงนี้จะเย็นสบาย ทั่วทั้งประเทศเกาหลีจะถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้ที่บานสะพรั่ง สีสันสวยงาม ฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ พากันไปดูดอกไม้บานฤดูใบไม้ผลิมักจะมีทรายเหลือง (Yellow Sand) พัดผ่านมาจากประเทศจีน ควรระวังสุขภาพจะได้ไม่เป็นหวัดต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น แสงแดดสดใสตลอดทั้งวันกลางวันจะยาวนานขึ้น (อุณหภูมิ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คอุณหภูมิก่อนการเดินทางอีกครั้ง)

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมก่อนการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่  2o C ถึง 16o C ควรสวมเสื้อผ้าสบายๆ มีแจ็คเก็ตทับก็เพียงพอแล้ว เวลากลางวันก็เริ่มยาวนานขึ้น เสื้อผ้าเลือกแบบไม่ต้องหนามาก กางเกงยีนส์ ร้องเท้าหุ้มส้น หรือแต่งตามแฟชั่นแบบสบายๆ เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย เหมาะกับการออกนอกบ้านเที่ยวตามสถานที่เที่ยวต่างๆ
ระหว่างการเดินทาง หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ตั๋วเครื่องบิน เป็นเอกสารสำคัญ ควรจัดเก็บให้มิดชิดและไว้ในที่ปลอดภัย เครื่องแต่งกายมีค่า อาทิ แหวนเพชร, สร้อยเพชร ฯลฯ ไม่แนะนำให้ใส่เกินความจำเป็น


ห้องน้ำ   โดยทั่วไปจะมีบริการฟรี สามารถเข้าที่ห้องน้ำสาธารณะ ร้านค้า โรงแรม


ภาษา      ภาษาทางการคือ ภาษาเกาหลี  ตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
การให้ทิปตามธรรมเนียม การเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง พนักงานยกกระเป๋าคาดหวังว่าจะได้ทิปเมื่อให้การบริการ ท่านควรเตรียมเงินใบย่อย   เพื่อให้ทิปพนักงานยกระเป๋า(1,000 วอนต่อใบ)

การรับประทานอาหาร
อาหาร 1 เซ็ท  สำหรับ 3-5 ท่าน ทุกมื้ออาหารจะมีผักดอง(กิมจิ) เป็นเครื่องเคียงกับอาหารหลัก/ อาหารที่จัดสำหรับทัวร์จะเป็นอาหารท้องถิ่นที่คนไทยทานได้  อาทิ  หมูย่างเกาหลี, ไก่ตุ๋นโสม, ชาบูชาบู (สุกี้), เทปันยากิ (หมูผัดผัก), ทัคคาลบี้ (ไก่ผัดซอสพริก), พูลโกกิ (หมูผัดในกะทะ) กับ บีบีมผับ (เติมรสชาดด้วยเกลือ, พริกไทย, พริกป่น, ซีอิ๊ว ที่ตั้งไว้บนโต๊ะอาหาร (รายการอาหารทัวร์จะไม่มีบริการเนื้อวัว หากต้องการต้องสั่งจ่ายพิเศษ)

โทรศัพท์     
มือถือจากประเทศไทยไม่สามารถใช้ในเกาหลีได้ เนื่องจากมีระบบที่แตกต่างกัน เกาหลีใช้ระบบ CDMA หากต้องการนำโทรศัพท์มือถือไปใช้ในเกาหลี ต้องแจ้งเปลี่ยนระบบจากเมืองไทยก่อน...หรือใช้เครื่อง 3G  
กด 001 หรือ 002 หรือ 008 หรือ 00700 (รหัสสายนอกประเทศ) 66 (รหัสประเทศไทย)
(รหัส จังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง)2-231-3895 (เบอร์ปลายทาง)
เบอร์ติดต่อสำคัญ หมายเลขฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูตไทย ที่กรุงโซล โทร. 795 – 3098
    แฟกซ์ 798 - 3448 ตำรวจ 112 ดับเพลิง และรถฉุกเฉิน 119 รถพยาบาลฉุกเฉิน 1339 พนักงานต้อนรับหรือผู้จัดการโรงแรม ขอร้องตำรวจหรือคนเดินผ่านไปเบอร์มือถือไกด์ หรือบริษัทท้องถิ่น
ศูนย์รับแจ้งเครดิตการ์ดหาย (สากล)  โทร. 9-800-900-78
ตลาดช้อปปิ้งของเกาหลี อาทิ ทงเดมุน, เมียงดอง, อิเตวอน ใช้ได้เฉพาะเงินวอนเท่านั้น สามารถต่อรองราคาได้
10-30% ส่วนร้านค้าปลอดภาษี, ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่สามารถต่อราคาได้ ควรมีเครื่องคิดเลขเล็กๆ ติดตัวไว้ด้วย

เตรียมตัวเสร็จเราก้อมาลั้ลลาตามแบบฉบับทัวร์เกาหลี  เที่ยวเกาหลี   แพคเกจทัวร์เกาหลี กันได้เลย
 โปรแกรมจัดเต็ม เที่ยวเกาหลีแบบสุดฟินส์ ... ช้อปปิ้งจุใจ … อิ่มอร่อยครบถ้วนทุกมื้อ
     บินตรงโดยสายการบิน Jet Asia Airways เครื่องโบอิ้ง 767 ลำใหญ่มาตรฐาน
พร้อมบริการเต็มรูปแบบ
     เพลิดเพลินกับหลากหลายเครื่องเล่นนานาชนิดในดินแดนสุดหรรษา สวนสนุก ล็อตเต้เวิลด์
     ชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังไม้โบราณที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กว่า 600 ปี
     แวะชม...แวะชิม สตรอเบอร์รี่ รสชาดจี๊ดจ๊าด และมีขนาดใหญ่มว๊ากกก ชิมได้สดๆ
จากไร่สตรอเบอร์รี่
     ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาดเมียงดง, ทงแดมุน และ ห้าง Duty Free
     อิ่มอร่อยไปกับหลากหลายเมนูเกาหลีชื่อดัง อาทิ  หมูย่างเกาหลี , ไก่แซ่บผัดซอส , สุกี้ชาบูฯลฯ

***************************************************

view