หน้าแรก

โอซามุ ทราเวล ทัวร์ญี่ปุ่นทุกเส้นทาง

AIRLINE

ทุกการเดินทางบริการพร้อมตั๋วทุกสายการบิน

HOTEL

โรงแรมมาตรฐาน พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก

COACH

มาตรฐานรถโค้ช 45 ที่นั่ง

GUIDE

ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางแต่ะละประเทศ

WATER

บริการน้ำดื่มทุกวัน.

FOOD

อาหาร ทั้งเมนูเซ็ท และบุฟเฟ่ต์